วันนี้อาจารย์ที่ปรึกษา (รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) กำลังแก้ไขข้อความบางส่วนที่ผมได้ส่งไป เพื่อที่จะส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อส่งเสร็จแล้ว ผมก็จะเตรียมตัวการ Defend proposal ซึ่งจะ defend ในวันที่ 17 พ.ค. นี้