การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 3/2549 (4.2)

            เรื่องที่สองของวาระที่ 4 นี้เป็นเรื่องของการรายงานในส่วนของกองทุนร่วม  ประธาน  ได้โยนคำถามไปที่คณะกรรมการที่ดูแลกองทุนร่วมว่าพอที่จะรายงานได้ไหม หรือยังทำไม่เรียบร้อย  ให้ลองรายงานดูซิว่าเป็นอย่างไร  ให้รายงานตามความเป็นจริงนะครับ
            อ.วรรณพร  ซึ่งดูแลกองทุนร่วมอยู่ได้รายงานว่า  ณ เดือนกุมภาพันธ์  มีกลุ่มที่ติดเงินค่าเฉลี่ยความเสี่ยงอยู่หลายกลุ่ม  คือ
            1.นาก่วมใต้  94,450 บาท
            2.บ้านต้าสามัคคี  11,472 บาท
            3.บ้านหลุกใต้  6,558 บาท
            4.บ้านสบตุ๋ย  24,963 บาท
            5.บ้านพระบาท  7,033  บาท
            6.บ้านป่าตัน  30,240  บาท
            7.บ้านท่าคราวน้อย  …… บาท
            8.เกาะคา  78,996  บาท
            9.บ้านเหล่า 15,803 บาท
            10.บ้านนาป้อใต้  25,252 บาท
            11.บ้านเอื้อม 49,532  บาท
            12.บ้านวังแคว้ง 8,465 บาท
            13.บ้านหมอสม  8,064  บาท
            14.แม่พริก 89,821 บาท
            15.กลุ่มสตรี 19,716  บาท
            16.บ้านเหล่า (เถิน) 53,226 บาท
            17.บ้านร้อง  20,741  บาท
            18.บ้านดงม่อนกระทิง  8,878 บาท
            รวมยอดทั้งหมดที่กลุ่มต่างๆติดเครือข่ายฯในส่วนของค่าเฉลี่ยศพ 515,099 บาท
สำหรับยอดของเดือนนี้ (มีนาคม) มียอดสมาชิกที่เสียชีวิตที่กลุ่มต่างๆแจ้งมาอีก 17 ราย (ไม่รวมกลุ่มดอนไชย , กลุ่มบ้านเหล่าเถิน , กลุ่มแม่พริก) เป็นเงิน 270,000 บาท
            เมื่อกรรมการรายงานจบ  ประธานได้บอกว่า  นี่เป็นผลที่พวกเราได้ดำเนินการมา  ที่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าทำไมต้องให้ผู้รับผลประโยชน์เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย  ตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกกลุ่มที่คิดว่าจะร่วมอุดมการณ์กันมาเคลียร์ข้อมูลก่อนว่าจะทำอย่างไร  จะช่วยกันอย่างไร  เพราะไม่อย่างนั้นแล้วตัวเลขจะไม่มั่นคงเลยว่าจะต้องเสียค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเป็นเงินเท่าใด  ที่ผมบอกว่าอยากเห็นตัวเลข  ซึ่งความจริงเราลงไปเก็บมาแล้ว  แต่ตัวเลขมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา  ทำให้ผมไม่มั่นใจในเรื่องการเฉลี่ยความเสี่ยง  เราจะทำกันอย่างไร 
            ลุงคมสัน  แสดงความคิดเห็นว่า  ตามที่เราตกลงกันไว้ว่าจะต้องส่งรายงานฐานะการเงินคงจะทำให้ได้ตัวเลขที่แน่นอน
            อ.วรรณพร  ได้สะท้อนความเห็นในเรื่องนี้ว่า  ตอนนี้ที่ตัวเลขไม่แน่นอน  คลาดเคลื่อน  เพราะไม่ได้ส่งฐานะการเงินมา  กรรมการที่ดูแลต้องใช้วิธีการโทรศัพท์ถาม  ซึ่งบางกลุ่มข้อมูลก็ชัด  บางกลุ่มข้อมูลก็ไม่ชัด ตัวเลขก็เลยไม่นิ่ง บางกลุ่มแจ้งแต่ยอดสมาชิกเข้าแต่ไม่แจ้งที่ตาย       

           ผู้วิจัยได้รับฟังข้อมูลอย่างนี้รู้สึกตกใจมาก  เพราะ  เท่าที่เก็บข้อมูลมาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา  ยอดคนเสียชีวิตและยอดเงินที่ต้องจ่ายสวัสดิการไม่สูงอย่างนี้  จึงได้ถามกลับไปที่กรรมการ  ได้รับคำตอบว่า  ในเดือนมกราคม  มีผู้เสียชีวิต 11 ศพ  เดือนกุมภาพันธ์  มีผู้เสียชีวิต 10 ศพ  ส่วนเดือนมีนาคมมีผู้เสียชีวิต 17 ศพ  การที่สถิติในเดือนมีนาคมค่อนข้างสูงกว่าเดือนอื่นๆ  เพราะว่า  มีอยู่บางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์  จึงไม่ได้มาแจ้งยอด  ยอดในเดือนมีนาคมจึงสูงมาก  เพราะ เอายอดใน 2 เดือนแรกมารวมด้วย
           ประธาน  ได้ถามว่ามีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้โดยถามไปที่กรรมการกองทุนร่วม  พร้อมกับสรุปเสร็จสรรพว่าเป็นเพราะ
           1.กลุ่มไม่ส่งตัวเลข  ทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อน
           2.ไม่ส่งเงิน
           กรรมการ บอกว่า การไม่ส่งเงินคือปัญหาใหญ่
           คุณอุทัย  ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า  ถ้าหากว่ามีข้อมูลเราจะสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ทุกเดือน  ช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องกลุ่มแม่พริกกับกลุ่มเถินว่าจะถอน (แยกการบริหาร) หรือไม่ถอน  เพราะฉะนั้นจะคำนวณค่าเฉลี่ยต่อหัวยาก  ข้อมูลเราก็ไม่มีในมือว่ากลุ่มไหนมีสมาชิกเท่าไหร่ ตายเท่าไหร่  เข้าเท่าไหร่  ออกเท่าไหร่  กองทุนร่วมจะคำนวณไม่ได้  กลุ่มผมมาเบิกเงินก็เบิกไม่ได้  เพราะ  ตัวเลขมันไม่ชัด  เพราะฉะนั้น  ถ้าไม่มีฐานะการเงิน  ไม่มียอดสมาชิก  เราจะคิดไม่ได้เลย 
            อ.วรรณพร  ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า  ต่อไปนี้เราจะพยายามทำออกมารายงานทุกเดือน  แต่ขอให้กลุ่มต่างๆส่งฐานะการเงิน  รวมทั้งข้อมูลของสมาชิกด้วย  เราจะได้คำนวณออกมาได้
            คุณอุทัย  กล่าวต่อว่า  ในการประชุมแต่ละเดือน  สมมติว่าประชุมเดือนมีนาคม  จะต้องส่งรายงานของเดือนกุมภาพันธ์  และจะต้องแจ้งยอดของเดือนมีนาคมด้วย  เพราะ  ผ่านมา 15 วันแล้วควรที่จะแจ้งได้  แต่ในเรื่องการเงินอาจทำไม่ทันก็ให้ไปจัดการในเดือนต่อไป 
            ประธาน  บอกว่า  ให้มาช่วยกันหาทางออก  ไม่ใช่พูดกันแต่เรื่องปัญหาแล้วไม่หาทางออก  ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าเวที  เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้สามารถเฉลี่ยค่าศพได้  หาค่าเฉลี่ยได้  พวกเราว่าอย่างไรครับ  เสนอมาเป็นข้อเลยครับ  คิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหน
            ทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  ปัญหาอยู่ที่รายงานฐานะการเงิน  เครือข่ายฯไม่มีในส่วนนี้  
            ประธาน  ลองเสนอว่า 
            1.ให้เอาข้อมูลเดิมทั้งหมดตั้งแต่ศพแรกจนถึงศพสุดท้ายว่าเราจะต้องจ่ายเงินไปเท่าใด  ให้กองทุนร่วมเอายอดสมาชิกตั้งแต่ศพที่ 1 จนถึงศพสุดท้ายในปัจจุบันมาเช็คดูว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่  
            2.ในแต่ละรอบเดือนมีกี่ศพ  แบ่งเป็นเดือนๆ
            3.ไล่เก็บฐานะการเงินของกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้  รายงานฐานะการเงินจะทำให้เรารู้ว่ามีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่  มีสมาชิกออกกี่คน  เข้ากี่คน  แต่ละกลุ่มมีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่  จะต้องเอาข้อมูลมานั่งวิเคราะห์กัน
            4.ถ้าเรารู้เรียบร้อยแล้วก็เอามานั่งเฉลี่ยดูว่าแต่ละกลุ่มจะต้องจ่ายเงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่  แต่ถ้าเกิน 12 บาท/หัว/เดือน  ต้องคำนวณออกมาว่าส่วนที่เกินเป็นเงินเท่าไหร่  ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ  ถ้าเราทำอย่างนี้ให้เป็นปัจจุบันแล้วเดี๋ยวมันจะ Balance เอง  ถ้าเงินไม่พอเดี่ยวเราจะต้องหาวิธีแก้  ดังนั้น  เราต้องทำให้เป็นปัจจุบัน  เท่าที่ผ่านมาผมเห็นตัวเลขแล้วมันไม่ตรงเลย  แต่ไม่อยากจะพูด  ให้มาเรียนรู้เองตรงนี้  
            ต่อไปคณะกรรมการของกองทุนต่างๆต้องเข้าไปช่วยด้วย  ไม่ใช่ให้เด็กทำงานอยู่คนเดียว  มันไม่ใช่  เราลองนัดกันนะครับว่าเราจะเคลียร์ตัวเลขนี้ให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ได้อย่างไร  เพราะ  ผมไม่เห็นทางออกที่จะแก้ได้นอกจากวิธีนี้  พอพวกเราเห็นตัวเลขเป็นแสนสองแสนแล้วตกใจ  แต่ผมเฉยๆ  เราต้องมาช่วยกันหาทางออกให้ได้  
            กลุ่มบ้านต้าขอส่งข้อมูลฐานะการเงินเป็นกลุ่มแรก  ที่ประชุมปรบมือให้  มีการถามขึ้นมาอีกครั้งว่าจะมาจัดการเรื่องนี้กันวันไหน  ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเรา  ในที่สุดที่ประชุมก็ตกลงกันว่าจะนำข้อมูลมาส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม  2549  ที่บ้านประธาน  ถ้ากลุ่มไหนจะส่งจะถูกตัดไปโดยปริยาย 
           ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ  ตอนนี้กลุ่มบ้านหลุกใต้ขาดการติดต่อกับเครือข่ายฯไปหลายเดือน  ในเรื่องนี้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  กล่าวคือ  ประธาน  เห็นว่า  ถ้าไม่มา  ติดต่อไม่ได้ก็ต้องตัดออกไป  ขณะที่ดาบไพศาล  เสนอว่า  ทีมบริหารควรที่จะไปหากลุ่มนี้  ขณะที่คุณอุทัย  บอกว่า  ความจริงแล้วกลุ่มนี้สมาชิกยังออมเงินอยู่  ปัญหาอยู่ที่ว่าคณะกรรมการไม่ทำงาน  
           จากนั้น  ประธาน  ได้กล่าวว่า  กลุ่มไม่ยอมจัดการตัวเอง  แต่พอมีคนตายก็เอาภาระมาไว้ที่เครือข่ายฯ 
           คุณอุทัย  บอกว่า  ปัญหาคือเราไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยความเสี่ยงได้  ทำให้เราไม่สามารถที่จะเรียกเงินค่าเฉลี่ยศพจากกลุ่มต่างๆได้  นอกจากนี้แล้วขอให้ทุกกลุ่มส่งเงินค่าสวัสดิการคนทำงานมาที่เครือข่ายฯด้วยนะครับ (เฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้จ่าย) 
           ก่อนจบ  ประธานได้ถามว่าสำหรับกลุ่มที่ไม่มาวันนี้จะประสานกันอย่างไร  มีผู้เสนอว่าให้เลขาฯเป็นผู้ประสานงานให้  คุณอุทัย  เสนอตัวว่าจะเป็นผู้โทรศัพท์ประสานกับกลุ่มบ้านหลุกให้  แต่เขาจะมาหรือไม่มาก็ไม่สามารถรับรองได้
           สำหรับวาระที่ 4 ในส่วนของการรายงานกองทุนร่วมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ  แต่เป็นเพียงการจบลงแค่การประชุมเท่านั้นค่ะ  เพราะ  กองทุนนี้ก็ยังต้องแก้ไขต่อไปในอีกหลายจุด  ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าเครือข่ายฯจะหาความรู้อะไรมาใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)