สิ่งที่ได้จากการดูวิดีโอ เรื่อง ครูใหญ่นักพัฒนา

" ความศรัทธา "

    สิ่งที่ได้จากการดูวีดีโอจากประเทศเกาหลี  คือ  การคิดหรือมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดแล้ว สิ่งแรกที่ต้องมีในตัวบุคคลคือ ความศรัทธา ( เชื่อในส่งที่ควรเชื่อและเป็นไปได้ )   เพราะการกระทำสิ่งใดที่ปราศจากความศรัทธาและความมุ่งมั่น  การจะลงมือทำสิ่งนั้นก็จะไร้ซึ่งความสำเร็จ อีกทั้งเนื้อหาในวิดีโอนี้ยังได้บ่งบอกถึงคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาและนักวิจัยที่ดี  เช่น  การวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งใด       ลำดับแรก คือ  จะต้องมีความกระตือรือล้นอยู่ภายในตัวเอง  มีความขยัน          ความอดทน  ความเสียสละ  ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และที่สำคัญต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น   เพราะ การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตาม สิ่งแรกที่จะต้องพัฒนา  คือ   การพัฒนาตัวเอง ให้ดีเสียก่อน    เพื่อความเชื่อและความศรัทธาที่จะเกิดขึ้นตามมา   ดังคำพูดที่ว่า   " ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอน " 

     การที่จะพัฒนาหรือวิจัยสิ่งใดไม่ใช่จะอาศัยเวลาเพียงแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมง หรือเพียงแค่ข้ามคืนแต่การลงมือทำสิ่งใดล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์  ดังคำขวัญของโรงเรียนในวีดีโอที่ครูได้ช่วยกันคิด เพื่อเป็นการสร้างแรงจูง สร้างขวัญและกำลังใจที่ว่า  "  การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต " ที่สื่อความหมายว่า  การทำงานหนัก  จะทำให้ได้พบความสุขในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือความสุขทางใจก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิษา สิริปัญญาความเห็น (0)