ครูนักพัฒนาครูดีในดวงใจ

สิ่งที่ได้จากการชมวีดีโอชุดนี้ ......ประเทศจะพัฒนาขึ้นได้เริ่มจากการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นก่อน ซึ่งบุคคลที่จะทำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาได้ส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียน และบุคคลที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งต้องมีภาวะผู้นำ  รู้จักสร้างพลังศรัทธา มีการวางแผน  มีความตั้งใจมุ่งมั่นและมีความพยายาม มีความอดทนสูง รู้จักสร้างความสามัคคีและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน  นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นเมื่อนั้นแหละก็จะประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์ ทีได้นำวีดีโอมาให้ชมคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิไลย์ ทองมีความเห็น (0)