ข้อคิดเห็นที่ได้จากการชม VDO เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"

  จากการชม VDO เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่" ได้ข้อคิดคือ 

1.   ในการทำงานทุก ๆ อย่างนั้นเราจะต้องเป็นคนเริ่มทำก่อนและจะต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ต่าง ๆ มีความมั่นใจในตนเองเมื่อทำเราทำงานนั้น ๆ ให้คนอื่นเห็นคุณค่าแล้วก็จะมีคนปฏิบัติตาม ให้ความช่วยเหลือและเคารพนับถือเรา 

2.คนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะมองคนที่พบเจอกันครั้งแรกมองแค่ภายนอกแต่ไม่ได้มองถึงจิตใจซึ่งอยู่ภายในของคน ๆ นั้นเพราะดูจากการแต่งกายซึ่งบางคนแต่งกายดีแต่จิตใจอาจจะไม่ดีก็ได้

3.การสร้างศรัทธาให้เกิดกับคนอื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ต้องใช้ระยะเวลา  ความอดทน  ความมุ่งมั่น  อุดมคติและความเสมอต้นเสมอปลาย

4.ความเป็นครอบครัวและความเข้าใจของบุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเพราะบุคคลในครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงาน

5.การทำความดีของคน ๆ หนึ่งไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ซักวันหนึ่งคนอื่น ๆ ก็จะรู้เอง

6.การเป็นผู้บริหารก่อนที่จะสั่งให้ลูกน้องทำงานหรือทำสิ่งอื่น ๆ ผู้บริหารต้องทดลองทำให้เห็นและทำให้ได้ก่อนแล้วจึงจะควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชรัญดา รุ่งเรืองความเห็น (0)