เทคนิคการสอน

เทคนิคการสอน

สรุปผลการจัดกิจกรรมก้าวแรก CoP มมส ในประเด็นเทคนิคการเตรียมการสอน ระหว่างสอน และหลังสอน โดยสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ได้รับการประเมินจากนิสิตว่าเป็นผู้สอนในระดับ "ดีมาก" ขอเชิญอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ เอกสาร Word

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญความเห็น (0)