เผลอแพร๊บเดียว เวลาก็เดินทางมาจนใกล้อาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอน ของนิสิตครูประจำการ แล้วครับ บนเส้นทางการเรียนการสอนที่ผ่านมา 7 สัปดาห์ เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง ตรงใจ ไม่ตรงใจ ตรงกับความคาดหวัง ได้ ไม่ได้อย่างไร เราย้อนกลับไปดูบันทึกแรกๆ ของพวกเราบ้างหรือไม่ครับว่าท้ายที่สุดแล้ว เราได้อะไรจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้บ้าง

  1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆ เต็มๆ หรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง

  2.  อะไรที่เราคาดหวังไว้ แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร

  3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ควรปรับปรุงอะไร

  4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ

        เราลองมาทำ AAR : After Action Review หลังการเรียนกันเถอะครับ สิ่งที่เราประเมินการเรียนการสอนไปอาจจะสะท้อนแนวคิดของเราไม่ได้ตรงประเด็นนัก แต่สิ่งที่เราได้สะท้อนความคิดตรงนี้ไว้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของภาควิชาต่อไป

                                                                             รุจโรจน์  แก้วอุไร