จากการที่ได้ชมสารคดี "เสียงกู่จากครูใหญ่"  ซึ่งเป็นเรื่องจริงจากประเทศเกาหลีเหนือ...

ทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป เพราะว่าสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบาก...

ด้วยความตั้งใจจริง มันจะมีคุณค่ายากที่จะลืมไปได้ในชีวิต...

ชอบประโยคที่ว่า ...

1. "การทำงานหนัก คือดอกไม้ของชีวิต"  เหมือนกับ ผ.อ.ที่โรงเรียนเลย...

2.  "พึ่งตัวเองเสียก่อนสวรรค์จะช่วย"  ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้เราฮึดสู้กับอุปสรรคต่างๆ

3. "ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่ทิ้งถิ่น"  

ดูจบแล้วทำให้คิดว่าคนทุกคนมีปัญหา และอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขจากแนวความคิดของตนเอง

ในทางที่สร้างสรรค์ หรือทำลายก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่