Work Work Work เพื่อ ISO 15189

วาวา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานความคืบหน้า ISO 15189

วันศุกร์ที่ผ่านมา (21 เม.ย. 49) ตัวเองได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการขอประเมิน ISO 15189 และเพิ่งได้ทราบว่า จะต้องเขียน WI (Work Instruction) ของหน่วยรับสิ่งส่งตรวจ...

แล้วพอวันจันทร์ (24 เม.ย. 49) ก็ได้รับแผ่น Floppy disk จากน้องกระต่าย ก็รีบพิมพ์แจกสมาชิก โดยให้ทุกคนไปเขียนประวัติของตนเองเป็นด่านแรก รวมทั้งประวัติของตัวเองด้วย

สำหรับเกณฑ์การ Accept และ Reject สิ่งส่งตรวจก็มอบหมายให้น้องมีนารับผิดชอบเป็นผู้เขียน ส่วนตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเขียนขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วย และคลินิกฉุกเฉิน

ขอรายงานว่าขณะนี้งานของหน่วยได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50 % และคาดว่าจะเสร็จสิ้นส่งกรรมการฯได้ทันเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันสรรหา...มาจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจความเห็น (2)

nidnoi
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

work...มากเลยค่ะ   เพิ่งเริ่มทำไม่กี่วัน   ได้ผลงานตั้ง 50 %..น่าเอาเยี่ยงอย่าง..มากๆๆๆ

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ชื่นชมคุณ"วาวา"ค่ะ...
คุยกันวันสองวันเอง ก็ก้าวกระโดดไปได้ "ไกลเกินคาด"....