ครูใหญ่นักพัฒนา

กำลังใจ คือ พลัง ความมุ่งมั่น สู่การพัฒนา

     ข้อคิดที่ได้รับหลังจากการดู VDO ชีวิตของครูใหญ่ที่เป็นนักพัฒนาตัวจริงซึ่งมีบทเรียน      ของชีวิตแฝงด้วยข้อคิดในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเห็นได้ชัดว่า การที่เรามุ่งมั่นจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องมุ่งมั่น ตั้งมั่น ด้วยใจจริง

     ในการที่จะเป็นนักพัฒนาตัวจริงนั้น การจะทำงานกับคนหมู่มากต้องมีเทคนิคในการจูงใจ สร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ตนเองหวังไว้ให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ซึ่งการจะเริ่ม       ทำงานใดๆให้สำเร็จเพื่อชักจูงใจคนนั้นต้องเริ่มจากตนเองเป็นจุดเริ่มต้นก่อนและต้องทำอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคให้ทุกคนเห็นในความมุ่งมั่นและศรัทธาในตัวของเรา จึงจะเป็นแรงพลังผลักดันให้ทุกคนก้าวเข้ามาและเดินทางไปพร้อมกับเรา สุดท้ายงานที่มุ่งหวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จ

     บทสรุป ชีวิตในการทำงาน ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบาก อุปสรรคที่รออยู่ข้าง ด้วยพลัง กำลังใจ สุดท้ายคือ จุดมุ่งหมายที่ต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำอ้อย ทองดีความเห็น (0)