ครูใหญ่หัวใจพัฒนา

การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต

             เมื่อข้าพเจ้าได้ชม วีซีดีเรื่องราวของครูใหญ่ในประเทศเกาหลีแล้ว  ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากและมีความรู้สึกถึงวิญญาณของความเป็นครูมันเริ่มครุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  การทำงานในอาชีพของครูนั้นมีความลำบากทั้งกายและใจและต้องเผชิญกับปัญหานานาชนิด  แต่พอได้ชมเรื่องราวของครูใหญ่นักพัฒนาแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น  ครูใหญ่คนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีหลายเรื่อง  เช่น  ภาวะผู้นำ  การครองตน  ครองคน  ครองงาน การเสียสละ  การมีวาทศิลป์ในการพูด   คติที่ว่า  พึ่งตัวเองเสียก่อนก่อนให้สวรรค์ช่วยน่าจะเป็นกำลังใจในการทำงานที่ดี   การที่จะเป็นผู้นำได้ดีสิ่งที่ควรจะมีมากที่สุดในบุคคลนั้นก็คือการเสียสละ  สละทั้งแรงกาย  แรงใจ  แรงทรัพย์  และความจริงใจ

              สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นใคร อาชีพไหนก็ตามถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นอย่างจริงใจ  จริงจังแล้วเราก็จะได้รับความจริงใจและการช่วยเหลือกลับคืนมา  ทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีให้สมบูรณ์ที่สุด  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วค่ะ 

              (  คติ  การเรียนหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นารินทร์ คำเสนความเห็น (0)