ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่อุ้มเป็นอย่างมากเลยครับที่เล่าเรื่องราวในวีดีโอที่อาจารย์ได้นำมาฉายให้ดูให้ผมฟังเพราะผมมาไม่ทันได้ดู ผมขอสรุปเลยนะครับจากการที่ได้ฟังมาทำให้ผมรู้สึกได้ถึงโรงเรียนของตัวเองเลยครับเพราะผมอยู่ในโรงเรียนที่มีลักษณะเหมือนกันเลยกับโรงเรียนนี้ผิดแต่เพียงไม่ได้มีครูใหญ่เหมือนในโรงเรียนนี้เลย ผมอาจจะไม่ค่อยชอบในวิชาชีพครูเท่าไหร่ในก่อนที่จะเรียนในสายครู แต่เมื่อได้เรียนแล้วประกอบกับการได้ไปอยู่ในโรงเรียนหรือชุมชนที่ถือว่าชาว บ้าน นักเรียน  ให้ความสำคัญกับครูมากๆ ก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นการไว้ใจของผู้ปกครองของนักเรียน กับการที่เขาต้องฝากความหวังไว้กับครูว่าครูต้องทำให้ลูกของเขาเป็นคนดีมีความรู้และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ แต่ในบ้างครั้งความท้อถอยมันก็มีขึ้นมาเมื่อครูใหญ่บอกว่า " อย่าไปเสียเวลาเลย ทำดีก็เสมอตัว ทำชั่วก็เข้าตัว เสียเวลาเปล่า " ผมว่าเขาพูดออกมาได้ไง ทำไมไม่คิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะคิดอย่างไร จะรู้สึกอย่างไร จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาหรือเปล่า ซึ่งมันไม่น่าเป็นคำพูดของผู้นำเลย  และต่างจากวีดีโอที่ได้ดูเหมือนฝ่ามือกับหลังเท้าเลยครับ