โครงสร้างรายวิชากับหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-6  ที่ครูอ้อย เขียนขึ้นมานี้....เป็นการวิเคราะห์  โครงสร้างจาก มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี  คำอธิบายรายวิชา และ เนื้อหา  จัดแบ่งชั่วโมงการเรียน  เพื่อเป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ 

ครูอ้อย  นั่งเขียนทุกอย่างมาสามวันแล้ว  นับแต่เสร็จสิ้นการอบรม  ทำให้ตระหนักดีว่า  การทำงานตามระบบที่ได้รับการอบรมมานี่ดีจริงๆๆ มีความเข้าใจ  ปฏิบัติตามขั้นตอน  แถมยังมีไฟล์เก็บสะสม  ได้เขียนเก็บไว้ใน G2K แห่งนี้ด้วย

สำหรับบันทึกนี้  เป็นการเขียนโครงสร้างรายวิชา  ตั้งแต่ชั้น ป.1-6 ที่สัมพันธ์กับ เนื้อหา  ที่นักเรียนต้องเรียนรู้  ตามเวลาที่กำหนด  ก็คือ  ชั้น ป.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และ ชั้น ป.4-6 จำนวน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

ข้อสังเกตบางประการ ก็คือ......เนื้อหา  และตัวชี้วัด  ทักษะ กระบวนการ ค่านิยมที่จะต้องเกิดแก่ผู้เรียน  มันมาก  มากกว่า  จำนวนชั่วโมง 

ปัญหานี้.....เรารู้  เราต้องแก้ 

ขอนำเสนอ  คร่าวๆๆในการแก้ปัญหา......ต้องมี  นวัตกรรม  จะกล่าวต่อไปนะคะ  โปรดติดตาม

*****ส่วนท่านที่สนใจ โครงสร้างรายวิชานี้  หาอ่านได้ ที่นี่ *****