สุรเชษฐ์ ช่างถม

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาดูนประชาสรรพ์
Usernamesurachate
สมาชิกเลขที่21642
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด  2 มิถุนายน 2498

การศึกษา

กศ.บ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม

น.บ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้าที่การงาน

ปี 2522 รับราชการครั้งแรกที่  โรงเรียนวาปีปทุม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

ปี 2533 สอบเลื่อนตำแหน่ง  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเดิม

ปี 2544  สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นผุ้อำนวยการโรงเรียนได้อันดับ 1  ในเขตการศึกษา  10  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ปี 2548 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ปี 2555 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

งานอดิเรก  ชอบศึกษาและท่อง internet