Bar code กับ Sticker ข้อมูลผู้ป่วย มาด้วยกัน

  ติดต่อ

  เพื่อให้สามารถ double check กันได้  

จากการเสวนาเกี่ยวกับการจะขอรับประเมิน ISO 15189 เมื่อวันศุกร์ (21 เม.ย. 49)ที่ผ่านมา มีหลายๆคนได้พูดถึงความผิดพลาดของสิ่งตรวจจากการใช้ Bar Code ซึ่งพบความผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับบนหลอดหรือขวดสิ่งตรวจไม่ตรงกัน กรณีแบบนี้เราจะสามารถตรวจสอบพบความผิดพลาดได้ เพราะที่สิ่งตรวจมีทั้ง Bar Code และ  sticker ข้อมูลผู้ป่วย แต่ในรายที่มีแต่ Bar Code เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบเช่นนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงพยายามรณรงค์ให้มีการใช้ทั้ง Bar code และติด sticker ข้อมูลผู้ป่วยมาบนสิ่งส่งตรวจ แต่ปัจจุบันยังมีประมาณ 70% เท่านั้นที่ปฏิบัติดังนี้

เรื่องนี้ ผู้เขียนได้เสนอในที่เสวนาว่า Bar Code กับข้อมูลผู้ป่วยควรจะแยกจากกันเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อีกขั้นหนึ่ง หากทำให้ Bar Code อยู่บนแผ่นเดียวกับข้อมูลของผู้ป่วย เราก็จะไม่สามารถ double check ได้ คงจะไม่ต่างกับการใช้ Bar Code โดยไม่มีข้อมูลของผู้ป่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันสรรหา...มาจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ

หมายเลขบันทึก: 25584, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:48:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #iso#15189#barcode

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)