Bar code กับ Sticker ข้อมูลผู้ป่วย มาด้วยกัน

วาวา
เพื่อให้สามารถ double check กันได้

จากการเสวนาเกี่ยวกับการจะขอรับประเมิน ISO 15189 เมื่อวันศุกร์ (21 เม.ย. 49)ที่ผ่านมา มีหลายๆคนได้พูดถึงความผิดพลาดของสิ่งตรวจจากการใช้ Bar Code ซึ่งพบความผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับบนหลอดหรือขวดสิ่งตรวจไม่ตรงกัน กรณีแบบนี้เราจะสามารถตรวจสอบพบความผิดพลาดได้ เพราะที่สิ่งตรวจมีทั้ง Bar Code และ  sticker ข้อมูลผู้ป่วย แต่ในรายที่มีแต่ Bar Code เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบเช่นนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงพยายามรณรงค์ให้มีการใช้ทั้ง Bar code และติด sticker ข้อมูลผู้ป่วยมาบนสิ่งส่งตรวจ แต่ปัจจุบันยังมีประมาณ 70% เท่านั้นที่ปฏิบัติดังนี้

เรื่องนี้ ผู้เขียนได้เสนอในที่เสวนาว่า Bar Code กับข้อมูลผู้ป่วยควรจะแยกจากกันเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อีกขั้นหนึ่ง หากทำให้ Bar Code อยู่บนแผ่นเดียวกับข้อมูลของผู้ป่วย เราก็จะไม่สามารถ double check ได้ คงจะไม่ต่างกับการใช้ Bar Code โดยไม่มีข้อมูลของผู้ป่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันสรรหา...มาจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ

คำสำคัญ (Tags)#iso#15189#barcode

หมายเลขบันทึก: 25584, เขียน: 27 Apr 2006 @ 08:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)