ในฐานะที่นายบอนเป็นนิสิตเล็กๆคนหนึ่ง ไม่มีโอกาสได้รู้จักกับท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มมส. เป็นการส่วนตัว
แต่จากการที่ได้มีโอกาสได้พบกับท่าน เพียงช่วงเวลาหนึ่ง เพียงเท่านั้น ก็เกิดมุมแห่งความประทับใจต่อท่านคณบดีขึ้นมาทันที

1. ณ เวลานี้ ถือว่า ท่านอยู่ในวัยเกษียณแล้วครับ แต่ยังคงต้องมาทำหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นอาจารย์สอนสถิติและวิจัยให้กับนิสิตอีกหลายคณะ ประทับใจในประสบการณ์..ความรู้ความสามารถของท่านที่เปี่ยมล้น

2. ญาติผู้ใหญ่ของนายบอนที่มีอายุไล่เลี่ยกับท่าน รศ.ดร.ไพฑูรย์ แต่.. สุขภาพ ความแข็งแรง ความกระตือรือล้น ความจำ กลับเทียบไม่ได้กับท่าน ดร.ไพฑูรย์เลย ท่านรักษาสุขภาพได้ดีมากๆ

3. นายบอนมีโอกาสได้ไปพบท่าน เพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ เมื่อบ่าย 25 เม.ย. 2549 ท่านใช้เวลานั่งอธิบาย สอนสถิติจนเข้าใจ ให้เวลากับนิสิตเล็กๆคนหนึ่ง แม้ว่าท่านจะมีภาระงานล้นมือ ซึ่งท่านจะให้เวลากับนิสิตเช่นนี้เสมอ เมื่อปีที่แล้ว ท่านไปนั่งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลังสอบเสร็จท่านใช้เวลานั่งอธิบาย ซักถามเนื้อหาทั้งเล่ม ซึ่งความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ต่อนิสิตของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์ในคณะที่นิสิตต้องการคำปรึกษาแนะนำแล้ว ต่างกันจริงๆครับ เพราะอาจารย์หลายท่าน มีภาระงานมากจริงๆ


4. เพื่อนนายบอนเห็นท่านต้องนั่งอ่านวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะต่างๆกองเป็นตั้งๆ หลายร้อยหลายพันเล่ม เพื่อนหลายคนทึ่งในความสามารถในการอ่านหนังสือปริมาณมหาศาลได้ เห็นแล้วอยากมีความสามารถอ่านหนังสือได้เร็ว และได้จำนวนมากๆเหมือนท่านบ้าง

5. ด้วยความละเอียด รอบคอบของท่านในการตรวจสอบเนื้อหา บทคัดย่อ และผลการคำนวณใน thesis แต่ละเล่ม ท่านจึงเป็นผู้แก้ไขเนื้อหาในส่วนที่ผิด ให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณภาพของงานวิจัยของนิสิต มมส. ถูกต้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และท่านก็หยิบตัวอย่างวิทยานิพนธ์บางฉบับมาให้นายบอนดูถึงการใช้ถ้อยคำใน ประโยคที่ไม่ถูกต้อง เป็นคำซ้ำ คำฟุ่มเฟือยบ้าง ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่า อาจารย์ที่ปรึกษาบางท่าน ไม่ได้ช่วยดูแล ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนนี้เลย เพราะเห็นว่า ยังไงทางบัณฑิตวิทยาลัยก็จะต้องตรวจสอบให้อยู่แล้ว


6. การเดินเหิน สุขภาพร่างกายของท่าน ยังเดินได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เซ็นต์เอกสารแล้ว ช่วงหนึ่งท่านก็เดินหอบเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักเลขานุการ เดินหอบกองเอกสารหนาๆ อย่างคล่องแคล่ว ต่างกับคุณพ่อของนายบอนที่มีอายุน้อยกว่าท่าน ไม่สามารถเดินได้คล่องแคล่วเหมือนท่าน ถ้าให้เดินเช่นนั้น คงจะมีอาการปวดหลังเป็นแน่แท้

DR paitoon
ที่เห็นนี้เป็นเพียงข้อสังเกตในมุมเล็กๆของนิสิตเล็กๆคนหนึ่ง บันทึกเก็บไว้เป็นความประทับใจในช่วงเวลาสั้นๆครับ