เกิดคำถามเสมอครับว่า เราจะคัดเลือกปัญหา หรือ โรคชนิดใดมาทำการศึกษาแบบ R2R โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีกิจกรรม R2R อยู่บ้างแล้ว ผมลองแบ่งประเภทโดยอาศัยวิธีการที่คัดเลือกได้เป็นประเภทดังนี้ครับ 

แบบที่หนึ่ง เลือกปัญหา หรือโรคที่มี High impact, High cost (& High prevalence), High benefit (ถ้าได้รับการแก้ไข) แล้วเลือกจากลำดับความสำคัญ

แบบที่สอง เริ่มจาก concerned problem ซึ่ง problem= (goal-existing status) คูณด้วย (concern) แล้วจัดลำดับความสำคัญ แล้วเลือกว่าจะทำปัญหาใด

แบบที่สาม ให้เริ่มจาก vision, mission & strategic plan ...

แบบที่สี่ ผู้บริหาร (หัวหน้า) อยากให้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ จัดประชุม แล้วบอก (เชิญชวนแกมบังคับ) ให้ลูกน้องทำ เพราะต้นเดือนหน้าต้องมีอะไร อะไร ไปนำเสนอแล้ว

แบบที่ห้า ทุกคนลงความเห็นว่า งานมีมากอยู่แล้ว ยังไม่อยากทำเรื่องใดทั้งสิ้น

สำหรับหน่วยงานผมตอนนี้ใช้แบบผสมผสานจากทุกแบบครับ

หน่วยงานของคุณเป็นแบบใดครับ

และมีแบบอื่นๆ อีกไหมครับ