โรค และคำถามใดที่เหมาะสมสำหรับ R2R

เกิดคำถามเสมอครับว่า เราจะคัดเลือกผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคชนิดใดมาทำการศึกษาแบบ R2R โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีกิจกรรม R2R อยู่บ้างแล้ว

เกิดคำถามเสมอครับว่า เราจะคัดเลือกปัญหา หรือ โรคชนิดใดมาทำการศึกษาแบบ R2R โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีกิจกรรม R2R อยู่บ้างแล้ว ผมลองแบ่งประเภทโดยอาศัยวิธีการที่คัดเลือกได้เป็นประเภทดังนี้ครับ 

แบบที่หนึ่ง เลือกปัญหา หรือโรคที่มี High impact, High cost (& High prevalence), High benefit (ถ้าได้รับการแก้ไข) แล้วเลือกจากลำดับความสำคัญ

แบบที่สอง เริ่มจาก concerned problem ซึ่ง problem= (goal-existing status) คูณด้วย (concern) แล้วจัดลำดับความสำคัญ แล้วเลือกว่าจะทำปัญหาใด

แบบที่สาม ให้เริ่มจาก vision, mission & strategic plan ...

แบบที่สี่ ผู้บริหาร (หัวหน้า) อยากให้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ จัดประชุม แล้วบอก (เชิญชวนแกมบังคับ) ให้ลูกน้องทำ เพราะต้นเดือนหน้าต้องมีอะไร อะไร ไปนำเสนอแล้ว

แบบที่ห้า ทุกคนลงความเห็นว่า งานมีมากอยู่แล้ว ยังไม่อยากทำเรื่องใดทั้งสิ้น

สำหรับหน่วยงานผมตอนนี้ใช้แบบผสมผสานจากทุกแบบครับ

หน่วยงานของคุณเป็นแบบใดครับ

และมีแบบอื่นๆ อีกไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

แบบที่ห้า อ่านแล้วอมยิ้มค่ะ

เขียนเมื่อ 

แบบที่หนึ่งค่ะ ตรงประเด็นสุด ได้ประโยชน์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณที่มาแลกเปลี่ยน

ไปๆ มาๆ แบบที่ห้า น่าท้าทายที่สุดครับ

ห.ม.อ.สุ.ข.

แบ่งปันให้กัน ผ่านมิตรภาพ