สี่ประสาน งานบูรณาการ (1)

  ติดต่อ

  การแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง การจัดการความรู้  

เช้าวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหางานการก่อสร้าง โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ กองอาคารและสถานที่  กองคลัง(งานพัสดุ)  กองการเจ้าหน้าที่  เลขานุการคณะ  เพื่อระดมความคิดเห็นศึกษาปัญหาข้อผิดพลาดในอดีต  และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ท่านอธิการบดีลงทุนเป็นวิทยากรเอง  ภาคบ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณืของแต่ละกองกับคณะ  หลังจากนั้นจะยกทีมไปสัมมนาที่หนองคายต่ออีก 2 วัน  เป็นกิจกรรมสัมพันธ์  การจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณืเพื่อการแก้ไขปัญหาและวิธีการทำงานตลอดจนผู้รับผิดชอบต่อไป  ท่านอธิการบดีได้เสนอแนะให้นำเรื่องการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือด้วย  ท่าน JJ อยู่ไหน? 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 25791, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:21:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)