การจัดการความรู้สู่คณะคุณภาพ

KM_SCI

เมื่อวันที่  24-26  เมษายน  2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ตลาดนัดความรู้สู่คณะคุณภาพ  จากเริ่มต้นบุคลากรไม่มีความรู้เรื่อง KM  เลย  คือผู้ที่พร้อมรับกับกระบวนการจัดการความรู้อย่างเต็มที่  เวลาผ่านไป 3 วัน กระบวนการ KM ค่อย ๆซึมซับและมีความเข้าใจมากขึ้นจาก WORKSHOP  ต่าง ๆ  ที่ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และ อ.สมชาย สหนิบุตร  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้  และเสียสละเวลาเพื่อการจัด KM ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดระยะเวลาการประชุม ทุกคนมีความสนุกสนานและวิชาการที่วิทยากรทั้งคู่นำเสนออย่างต่อเนื่อง จนได้หัวปลาออกมาคือคณะคุณภาพที่ประกอบด้วยแก่นความรู้ 7 แก่น  ทางด้านการเรียนการสอน  คือ  คุณลักษณะผู้สอน  การวางแผนการสอน  วิธีสอน  เทคนิคการสอน  บรรยากาศการเรียนการสอน   สื่อการสอน  และการวัดผล  และจากการประชุมดังกล่าวและจากผลของ AAR  ทุกคนเข้าใจกระบวนการของ KM  และคิดว่าจะนำ KM เข้ามาจัดการความรู้อย่างเหมาะสม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น จนนำไปสู่คณะคุณภาพต่อไป

        

        

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kanitta_KM_SRU

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 25787, เขียน: 27 Apr 2006 @ 13:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)