บันทึกการเมืองไทย 43 : ข้อมูลเรื่องการเลี่ยงภาษีของทักษิณ

         ไปหลวงพระบางคราวนี้ผมโชคดีได้พบ ศ. ดร. ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และนักวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยที่คนรู้จักกันทั่วโลก   เมื่อ ดร. ผาสุกรู้ว่าผมยังไม่เคยอ่านข้อวิเคราะห์ของ ศ. ดร. เขียน  ธีระวิทย์  เรื่องการเลี่ยงภาษีกรณีบริษัทชิน   ท่านจึงส่งข้อวิเคราะห์ฉบับย่อมาให้ผม   ผมจึงเอามาฝากแฟน ๆ Gotoknow   อ่านได้ที่นี่ (click)

         ศ. ดร. เขียน  ธีระวิทย์   เป็นคนที่ผมเคารพมากที่สุดคนหนึ่งในด้านความซื่อสัตย์ ละเอียด แม่นยำ   เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.   เป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ด้วย

วิจารณ์  พานิช
 26 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)