ความสงัด

โลกโหดร้านไร้เมตตา เพราะมนุษย์ทะเยอทะยาน บูชาความสำเร็จส่วนตัว

โลกโหดร้านไร้เมตตา เพราะมนุษย์ทะเยอทะยาน บูชาความสำเร็จส่วนตัว ชิงดีชิงเด่น แก่งแย่งสิ่งอันซึ่งพึ่งปรารถนา
แสวงหาอำนาจแลใช้อำนาจ รักโลภ โกรธ หลง เกลียชัง พยาบาท และอิจฉาริษยา เมามายในความยิ่งใหญ่ของตนเอง
เพื่อนลวงใช้เพื่อนในนามมิตร ชายหญิงใช้กายและใจของกันและกันในามของความรัก อาจารย์แสวงหาศิษย์เพื่อสร้างชื่อเสียง
เกียรติคุณ และศิษย์อาศัยชื่ออาจารย์หากินนักปฏิวัติ ทำลายพันธนาการของประชาชน เพื่อสวมขื่อคาตราใหม่ให้
และมนุษย์ ตัดสินความขัดแย้งด้วยกำลัง และประหัตประหารกันในนามของสันติภาพ


ความสงัด : ระวี  ภาวิไล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบทความเห็น (0)