Genetics & Genomics (1) : กติกาการวิจัยในคน

  ติดต่อ

         คำถามเชิงจริยธรรม & นโยบาย : ข้อมูล DNA sequence ของปัจเจกบุคคลควรเป็นที่เปิดเผยแก่สาธารณะหรือไม่   ถ้าเปิดเผยได้ควรเปิดเผยแค่ไหน   ดูบทความเต็มได้ที่นี่ (click)

- วิธีปฏิบัติในปัจจุบันคือ   เปิดเผยข้อมูล DNA sequence   แต่ไม่เปิดเผยตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ sequence
- มีผู้เสนอว่าตอนขออนุญาตเจาะเลือดและศึกษา DNA ของบุคคล   ให้ระบุไว้ด้วยเลยว่าเจ้าของ DNA ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล DNA sequence ต่อ public แค่ไหน   กลุ่มไหนบ้างที่จะให้เข้าถึงข้อมูลได้   กลุ่มไหนบ้างที่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

ขอบคุณ : นพ. ปรีดา  มาลาสิทธิ์ ที่กรุณาส่งบทความนี้มาให้

วิจารณ์  พานิช
 26 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 25789, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:48:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คุณธรรมจริยธรรม#พันธุศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)