ขอเล่าต่อ ที่ค้างไว้ในบันทึกก่อนว่า โครงการ Sport day ของพยาธิ เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพจริงๆ ไม่ใช่แค่การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะเท่านั้น  คือ นอกจากที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง (ที่ทำให้ได้เหงื่อกันมากๆ) เป็นเวลาติดต่อกันถึง 12 สัปดาห์แล้ว แนวคิด “การสร้างเสริมสุขภาพ” ยังครอบคลุมรายละเอียดอื่นๆ ของกิจกรรมด้วย ที่เป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งคือ อาหารและเครื่องดื่ม ค่ะ

อ.เสาวรัตน์บอกว่า งานนี้ เครื่องดื่ม เป็น น้ำเปล่า เท่านั้นค่ะ ไม่มีน้ำที่เพิ่มแก๊ช หรือชูกำลังใดๆ 
ส่วนอาหารที่จะเลี้ยงกันในเย็นวันแข่งขันใหญ่ 22 ก.ค. ก็ได้จัดซุ้มเมนูอาหารสุขภาพต่างๆ ให้เลือกรับประทานกัน

นับเป็นการนำแนวคิด มาออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และครอบคลุม  น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ