GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สี่ประสาน งานบูรณาการ (2)

ความรู้ ประสบการณ์ จากคนทำงาน

ปัญหางานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยในขณะนี้มีอยู่มาก  เกิดจากหลายสาเหตุส่งผลให้เกิดการล่าช้า  การฟ้องร้อง  ทำให้ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน  หรือแผนการใช้อาคาร  ทำให้นักศึกษาและประชาชนเสียประโยชน์/โอกาสอย่างมาก  จึงสมควรระดมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทั้งสี่ประสานนี้  สังเกตดูจะมีผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยู่ตัวเอง  ไม่แพ้อยู่ที่ระเบียบพัสดุหรือข้อกฎหมาย  หากมาแลกเปลี่ยนความรู้ และนำสิ่งที่ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จเป็นบทเรียน  จะเกิดประโยชน์อย่างมาก  เทคนิคการจัดการความรู้จึงเหมาะอย่างมาก  มหาวิทยาลัยจะเกาะติดและให้การสนับสนุนต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25795
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)