กวพ. จัดทำแผน KM


คุยกันจะ ๆ พบกันซึ่ง ๆ หน้า และหารือกันตรง ๆ

   ขณะที่ดิฉันกำลังเขียนเล่า รายละเอียดของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ของ กวพ. หรือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ปี 2552 นั้น คณะทำงาน KM ของ กวพ. ประมาณ 10 คน ได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาอะไรบ้างที่ได้บรรจุไว้ในแผนงานดังกล่าว  

   การคุยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีประธาน KM ของกวพ. (นายบุญรัตน์ สุขมาก) เป็นผู้นำในการชวนคุย  และมี คุณสำราญ สาราบรรณ์ เป็นผู้กำกับดูแลงาน นอกจากนี้ก็มีทีมงานคนอื่น ๆ ด้วย

 นายบุญรัตน์ สุขมาก

 นายสำราญ สาราบรรณ์

   เนื้อหาที่คุยกัน ประกอบด้วย เป้าหมายของกองวิจัยฯ ที่จะจัดการความรู้ วิธีการนำเสนอความรู้/แลกเปลี่ยนกัน การจัดเก็บ/บันทึกความรู้โดยการสรุปเนื้อหา และอื่น ๆ

   ประเด็นที่กองวิจัยฯ จะดำเนินการนั้นได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ที่ไปฝึกอบรม/เรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อกลับมาแล้วจะต้องนำเสนอและเล่าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับรู้ด้วย

   หลังจากที่คุยกันเข้าใจถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติกันเข้าใจแล้วนั้น ทีมงานก็ได้ลงลึกถึงรายละเอียดของการปฏิบัติ ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  การใช้ KM เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ การวัดผลงานที่เกิดขึ้น  และการจัดเก็บหลักฐานการดำเนินงานเพื่อใช้ตอบตัวชี้วัดผลงาน อาทิเช่น บันทึกการประชุม หลักสูตรการเรียนรู้

 จุดสนใจของผม "กินถั่ว"

 

   ในการจัดทำแผน KM ได้ใช้วิธีการ "ตั้งประเด็นคำถาม" เป็นหลัก แล้วหันกลับมาชวนคุย ปรึกษาหารือ และสรุปความ หลังจากนั้นจึงให้คุณบันทึกได้เขียนผลเป็นของกลุ่มโดย คุณพัชรี มาลัยประเสริฐ ที่ใช้เครื่องมือ Mind Map และตาราง นอกจากนั้นก็ได้ตั้งประเด็นให้ทีมหาข้อสรุป อาทิเช่น วิธีการเรียนรู้ก็ใช้ Coaching 

 "พัชรี" เป็นคุณบันทึก

   ตลอดจนวิธีการ/ช่องทางการเรียนรู้ก็จะผ่าน Website จัดเวทีเรียนรู้ และเอกสาร/สิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ก็ได้พูดถึงการเรียนรู้ของตนเองโดยการสรุปบทเรียนของตนเอง ได้แก่ การสรุปบทเรียนจากการวิจัย "วิสาหกิจชุมชน" เป็นต้น โดยเฉพาะเราจะมีวิธีการแสดงถึง "วิธีการนำความรู้ไปใช้อย่างไร?"

   ซึ่งการคิดงานและการกำหนดกิจกรรมที่จะจัดการความรู้ได้วางงานไปจนถึงการจัดเก็บ  การนำไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ อาทิเช่น เมื่อได้ความรู้มาแล้วก็จะนำมาสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ก่อนแล้วจึงนำมาเผยแพร่ผ่าน Website กองวิจัยฯ เอกสาร และ K center เป็นต้น

   ก็เป็นบรรยากาศและเนื้อหาสาระที่กองวิจัยฯ ได้ตั้งวงคุยกันภายในคณะทำงาน KM ของกองฯ ซึ่งดิฉันได้ฟังไปด้วยและทำงานไปด้วย ก็เลยเขียนเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟัง ส่วนรายละเอียดของการแผน KM ปี 2552 ของกอง/สำนัก จะมานำเสนอและแลกเปลี่ยนกันในเวที "KM สัญจร" ในวันที่ 9 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรค่ะ.

 "ศิริวรรณ หวังดี" รายงาน

หมายเลขบันทึก: 254045เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2009 14:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี