หมอลำ

             หมอลำ  เป็นการแสดงพื้นบ้านอีสานอย่างหนึ่ง  ที่อาศัยการขับลำนำ ด้วยภาษา ถิ่น อีสาน ประกอบดนตรีพื้นบ้านที่เรียกว่า " แคน "

                                        กำเนิคของหมอลำ

   หมอลำเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด เพระไม่มีการบันทึกไว้แต่มีการสันนิฐานไว้     3  ประการ

     1.  หมอลำน่าจะเกิดจากความเชื่อเรื่อง " ผีฟ้า  ผีแถน และผีบรรพบุรุษ" ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า ผีเหล่านี้มีอำนาจเหนือธรรมชาติ สามารถบันดาลให้เกิดภัยธรรมชาติ และความเจ็บป่วยแก่มนุษย์ มนุษย์จึงจัดพิธีกรรมรักษาผู้ป่วยตามพิธีการของหมอผี  คือการลำผีฟ้า ลำส่อง ลำทรง ต่อมาได้พัฒนาการลำมาเป็น  ลำพื้น  และ ลำกลอน ตามลำดับ

    2.  หมอลำอาจจะเกิดจากการอ่านหนังสือผูก  หนังสือผูกคือ วรรณกรรมพื้นบ้านที่จาร(เขียน)ลงในใบลาน เรื่องราวที่บันทึกอาจจะเป็นชาดกหรือนิทาน เช่น  เรื่องท้าวการะเกด  สังข์สินชัย   ผู้อ่านหนังสือผูกต้องสามารถอ่านได้อย่างแตกฉาน  จนสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้อย่างขึ้นใจ  แล้วนำมาเล่าสู่ผู้ฟัง ลักษณะการเก็บหนังสือผูก คนโบราณใช้วิธี เอาไม้ไผ่มาทะลุปล้อง แล้วเอาหนังสือผูกใส่ไว้ข้างใน มีฝาปิดมิดชิดเรียกหนังสือนี่ว่า "หนึ่งลำ "ผู้ที่สามารถลำเรื่องราวในหนังสือผูกได้เรียกว่า" หมอลำ "หรือ  " คนลำ "

   3.   หมอลำน่าจะเกิดจากการเกี้ยวพาราสี ของหนุ่มสาวเนื่องในโอกาสต่างๆ

       หมอลำในสมัยก่อน ไม้ได้มีการแสดงเป็นอาชีพเหมือนปัจจุบัน เป็นการแสดงแบบสมัครเล่น  สำหรับูผู้ที่มีใจรัก  และลำในพิธีกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย ในชุมชนนั้นๆ ครั้นต่อมา หมอลำได้ยึดถือเป็นอาชีพมาจนทุกวันนี้