เสริมสร้างธุรกิจใหม่(NEC)

NEC รุ่น7 ศึกษาดูงาน
  •      โครงการ NEC มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่นที่ 7 ศูนย์อบรม จ.อุดรธานี ทัศนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
  • 1.บริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด โรงงานผลิตรองเท้าส่งออก
  • 2.บริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนการ์เมนท์ จำกัด โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่งต่างประเทศ
  • 3.บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานผลิตสำลี (สำลีกัอน สำลีแผ่น และสำลีแท่ง) ส่งออกต่างประเทศร้อยละ 50
  • 4.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น
  • ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงานที่น่าสนใจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพิ่มพูนฯ ได้แนะนำNECทุกคนให้ตระหนักว่า การเรียนในห้องเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้ที่ได้รับเท่านั้นอีกร้อยละ 90 ทุกคนจะต้องศึกษาข้อมูลจากภายนอกห้องเรียน การเรียนในห้องเป็นเพียงภาคทฤษฎีเท่านั้น  NECทุกคนต้องศึกษาข้อมูลภายนอกห้องเรียน/การปฏิบัติจริงให้มากๆจึงจะอยู่รอด ควรมีการศึกษาความเป็นได้ของธุรกิจ ก่อนลงมือปฎิบัติจริง ผู้ประกอบการใหม่ต้องมีทุน อย่าคิดทำธุรกิจแบบจับเสือมือเปล่า และแนะนำการเจรจาต่อรอง ให้คำhttp://gotoknow.org/file/pichaileng/MVC-785S.JPGนึงถึงหลัก ชนะ/ชนะ(win/win) ธุรกิจจึงจะอยู่ได้ และยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ



ความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.90.247.215
เขียนเมื่อ 
รบกวนท่าน ผู้ช่วยพิชัย เรียนเชิญ ทีมงาน NEC มา "ลปรร" กับทีมงาน "สรรพากร" ของท่านพี่หมู เพื่อสร้างเครือข่ายด้วยครับ
พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
พี่หมู ลปรร/ประสานข้อมูล กำหนดวัน/เวลา ด้วยครับ