ดิฉันจะเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Blog & KM" ของกิจกรรม "วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง (Knowledge Sharing Day)" ครั้งที่ 5 ของ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 10:45 - 12:00 น. ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

ดิฉันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้นำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint ชื่อว่า Blog_KM.ppt ขนาด 11MB (และนี่คะ Blog_KM.pdf ขนาด 1.7MB ลืมทำให้เมื่อวาน (25 เมษา) คะ )

การบรรยายครั้งนี้ ดิฉันเน้นให้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ Blog ในแง่ของการเป็น Social software เช่น Tagging, Folksonomy, Social network, RSS, และ Web 2.0 แบบที่คนทั่วไปอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ไม่ยากคะ

ใครอยาก In-trend เรื่อง Blog และเตรียมพร้อมสำหรับเวอร์ชันสองของ GotoKnow.org ที่เน้นเทคโนโลยีเหล่านี้ ต้องอ่านให้จบสัก 2-3 รอบ แล้วก็มาเปิดบล็อกใน Gotoknow.org คะ หรือ เปิดบล็อกเลยก็ดีคะ