NUKM blog : WhO is WhO ? (เกริ่นนำ)

Oh O
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายละเอียดว่า ใครเป็นเจ้าของ blog ใด มาเข้าร่วมชุมชน NUKM blog ตั้งแต่เมื่อไร แต่ละ blog มีกี่บันทึก สามารถติดตามได้ในบันทึกต่อ ๆ ไปค่ะ

     บันทึกชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล สำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกชุมชน NUKM blog และเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องจากการกำเนิดชุมชน NUKM blog นี้มีประวัติมานานมาก [ ติดตามได้ที่บันทึกของท่านอาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ในชุด กำเนิด NUKM blog ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, ตอนที่ 4, ตอนที่ 5, ตอนที่ 6, ตอนที่ 7, ตอนอวสาน .. (เหมือนให้ติดตามภาพยนตร์จีนชุด ยังไงยังงั้น) ..] ที่เรียกบันทึกนี้เป็นชุด เพราะจะแบ่งการรายงานข้อมูลเป็นระยะ หากรวมไว้เป็นบันทึกเดียว อาจทำให้บันทึกนี้ยาวมากจนไม่น่าอ่านเท่าที่ควร

     ความจริงแล้วการบันทึกข้อมูลชุดนี้ ได้เคยจัดทำขึ้นแล้วแบบหยาบ ๆ คือมีการนับ ว่าในชุมชน NUKM blog นี้มีสมาชิกเท่าไร แต่ละ blog มีจำนวนบันทึกเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านอาจารย์มาลินี  ได้ใช้ในการนำเสนอเมื่อครั้งการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ UKM เมื่อ 7-8 เมษายน 2549 แต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไรนัก เนื่องจากหาข้อมูลได้ยังไม่สมบูรณ์ จากวันนั้นถึงวันนี้รวมได้ 3 สัปดาห์เศษ (ด้วยความขยันจัด) ข้อมูลที่รวบรวมได้คิดว่าสมบูรณ์พอจะเผยแพร่ได้แล้ว จึงเกิดเป็นบันทึกชุดนี้ขึ้น

     สมาชิกในชุมชน NUKM blog นี้ มีข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งค้นหาได้จากประวัติของแต่ละท่านใน GotoKnow.Org ซึ่งบาง blog อาจเปิดขึ้นเมื่อครั้งอบรมการใช้งาน blog และไม่ได้เข้ามาใช้งานอีกเลย ซึ่งพอสรุปได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2549) ดังนี้

     1. ในชุมชน NUKM blog มีสมาชิกทั้งหมด 160 blog

     2. ในชุมชน NUKM blog มีผู้เป็นเจ้าของ blog ทั้งหมด 145 ท่าน แบ่งเป็น

         2.1 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “dhanarun” มี blog ในครอบครอง 2 blog 
         2.2 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “beeman” , “ลักษณวงศ์” และ “เสวก พ่วงปาน” เป็นท่านเดียวกัน มี blog ในครอบครอง 6 blog 
         2.3 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “อ.หนึ่ง” มี blog ในครอบครอง 3 blog 
         2.4 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “นพ.วัลลภ” มี blog ในครอบครอง 2 blog 
         2.5 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “moonlight” มี blog ในครอบครอง 4 blog 
         2.6 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “มดงาน” และ “noonui_nazi” เป็นท่านเดียวกัน มี blog ในครอบครอง 2 blog 
         2.7 ผู้ที่ใช้ชื่อแฝงว่า “กระดี้กระด้า” และ “สตอเบอร์รี่” เป็นท่านเดียวกัน มี blog ในครอบครอง 3 blog

     3. ในชุมชน NUKM blog มีสมาชิกสังกัดต่าง ๆ แบ่งเป็น

         3.1 สังกัดในมหาวิทยาลัยนเรศวร 129 blog คิดเป็น 80.63 %
         3.2 สังกัดอื่น 26 blog คิดเป็น 16.25 %
               [ : บริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม, โรงเรียนวัชรวิทยา, โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนอุทัยวิทยาคม, วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย, ศูนย์มะเร็งลำปาง, สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ] 
         3.3 ไม่ระบุสังกัด 5 blog คิดเป็น 3.13 %

     4. ในชุมชน NUKM blog มี blog มีจำนวนบันทึกมากน้อย ขอกล่าวถึงแค่ blog ที่มีบันทึกจาก 0 ถึง 5 บันทึก และ blog ที่มีบันทึกตั้งแต่ 5 บันทึกขึ้นไป คือ

         4.1 blog ที่ไม่มีการบันทึกมีจำนวน 13 blog คิดเป็น 8.13 % 
         4.2 blog ที่มี 1 บันทึกมีจำนวน 59 blog คิดเป็น 36.88 % 
         4.3 blog ที่มี 2 บันทึกมีจำนวน 12 blog คิดเป็น 7.50 % 
         4.4 blog ที่มี 3 บันทึกมีจำนวน 12 blog คิดเป็น 7.50 % 
         4.5 blog ที่มี 4 บันทึกมีจำนวน 13 blog คิดเป็น 8.13 % 
         4.6 blog ที่มี 5 บันทึกมีจำนวน 8 blog คิดเป็น 5.00 % 
         4.7 blog ที่มี 5 บันทึกขึ้นไป มีจำนวน 43 blog คิดเป็น 26.88 %

     รายละเอียดว่า ใครเป็นเจ้าของ blog ใด มาเข้าร่วมชุมชน NUKM blog ตั้งแต่เมื่อไร แต่ละ blog มีกี่บันทึก สามารถติดตามได้ในบันทึกต่อ ๆ ไปค่ะ เนื่องจากสมาชิกในชุมชน NUKM blog มีทั้งหมด 160 blog จึงขอรายงานรายละเอียด บันทึกละ 30 blog ดังนั้นบันทึกชุดนี้จึงมีทั้งหมด รวมทั้งบันทึกนี้ด้วย คือ 7 บันทึก อย่าเพิ่งรีบเบื่อไปเสียก่อนนะคะ

     ^o^ To be continue ^o^

     RO_NUQA

 .

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NU Staff .. ROความเห็น (4)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณสำหรับบันทึกนี้
 • อย่างน้อยก็ทำได้ดีกว่า beeman เพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในมือเพียบ
 • ใช้ "นามแฝง" เนียนในเนื้องานมากกว่าใช้ชื่อจริงมาก
 • แนะนำให้เสียเวลาทำลิงค์ด้วย เช่น beeman มี 4 บล็อกมีอะไรบ้าง (แต่ก็คงเสียเวลาน่าดูสำหรับคนทำ แต่สบายคนอ่านครับ)
 • จะติดตามอ่านบันทึก series จนครบ 7 บันทึก และอาจจะขอต่อยอดสัก 1 บันทึกครับ
 • ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.235
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์รัตน์ทวี... RO_NUQA
 • บันทึกของอาจารย์น่าอ่านมากครับ
 • Pareto นักเศรษฐศาสตร์อิตาลีท่านสังเกตไว้ว่า ปรากฏการณ์ในโลกมักจะเป็นแบบ 20:80 หรือ 80:20
 • ตัวอย่างเช่น NUKM blogs เป็นคนนอก (outsiders) ประมาณ 20% คนใน (insiders) 80%
 • ขอเข้ามาเรียนรู้อะไรจากครูบาอาจารย์ จะเรียกว่า เป็นนิสิตทางไกลประเภทไม่เสียค่าเล่าเรียนก็ได้ครับ...
อ.หนึ่ง
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 • ดีมากๆ เลยครับ
 • เป็นกำลังใจให้โอ ทำข้อมูลดีๆ แบบนี้ต่อไปครับ
เบลล์
IP: xxx.147.122.81
เขียนเมื่อ 

กำลังขึ้นม.4แผนวิทย์โรงเรียนนี้แหละจ้า........