ความเห็น 24572

NUKM blog : WhO is WhO ? (เกริ่นนำ)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.235
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์รัตน์ทวี... RO_NUQA
  • บันทึกของอาจารย์น่าอ่านมากครับ
  • Pareto นักเศรษฐศาสตร์อิตาลีท่านสังเกตไว้ว่า ปรากฏการณ์ในโลกมักจะเป็นแบบ 20:80 หรือ 80:20
  • ตัวอย่างเช่น NUKM blogs เป็นคนนอก (outsiders) ประมาณ 20% คนใน (insiders) 80%
  • ขอเข้ามาเรียนรู้อะไรจากครูบาอาจารย์ จะเรียกว่า เป็นนิสิตทางไกลประเภทไม่เสียค่าเล่าเรียนก็ได้ครับ...