การฝึกงานในวันที่ 24 เมษายน 2549

การติดต่อกับฐานข้อมูล mysql

    ในวันนี้ได้มีการติดต่อฐานข้อมูล mysql  ด้วยภาษา php ซึ่งในก่อนจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูลนั้น เราควรจะมีการเซตค่าของ file php.ini โดยเปลี่ยน display_errors จาก off ให้เป็น on เสียก่อน เพื่อทำให้แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เราได้ทราบถึงสาเหตุของความผิดพลาดนั้นนั่นเอง แต่หากมีการนำไปใช้หลังจากที่ได้ทำการเขียนโค้ดเสร็จแล้วนั้นเราควรจะเซตค่ากลับเป็น off ตามเดิม เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เห็นถึง error หรือ warning ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเอง

     และในการติดต่อกับฐานข้อมูลนั้นเราต้องทำการกำหนด host  user name และ password ของฐานข้อมูลที่เราต้องการติดต่อ โดยหลังจากที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนั้น เราก็ต้องทำการติดต่อ MySQLโดยใช้พารามิเตอร์ตามค่าที่เราได้กำหนดไว้ แล้วเลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการทำการติดต่อที่ user คนดังกล่าวมีสิทธิ์ เมื่อเลือกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นการเลือกข้อมูลในส่วนที่ต้องการตามเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง sql แล้วอาจมีการดึงค่ามาเพื่อแสดงผลทีละเรคคอร์ดโดยใช้ for loop ซึ่งรอบในการวน loop นั้นได้จากการนับจำนวนแถวของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แสดงดูอ่านเข้าใจง่ายขึ้นได้ตามต้องการ

   *คำสั่ง sql เบื้องต้น

1.select เป็นการเลือกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่างคำสั่งselect * from tb_name;

2.insert เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางโดยต้องมีการกำหนดด้วยว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลให้กับตารางใด ซึ่งจะมีการกำหนดค่าให้กับแต่ละ field ด้วย

ตัวอย่างคำสั่ง:  insert into tb_name(ID,Name,Lname) values('02','Jack','Loom');

3.update เป็นการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมในฐานข้อมูลนั้นแล้ว แต่ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการปรับปรุง ว่าต้องการปรับปรุงในเรคคอร์ดใด แล้วต้องมีการบอกค่าของข้อมูลที่ถูกปรับปรุงด้วย

ตัวอย่างคำสั่ง: update tb_name set field_name='new_value'  where เงื่อนไขของการปรับปรุงข้อมูล;

4.delete คือการลบข้อมูลที่มีอยู่ในตารางตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ว่าต้องการลบfield ใด

ตัวอย่างคำสั่ง :  delete from tb_name where เงื่อนไขของการลบ ;

    สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง sql เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความของคุณ  [email protected]

http://gotoknow.org/archive/2006/04/24/16/18/01/e25274

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)