องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (4) : (ไม่) เคารพคน

- มองคนเป็น "แรงงาน"  เป็น "ลูกจ้าง"
- บริหารงานแบบ C&C (Command & Control) ไม่บริหารแบบ A&E (Appreciate & Empower)
- หาปัญหาของคนมาแก้ (ไม่) หาความสำเร็จของคนมายกย่อง & ขยายผล
- บริหารแบบเน้นแก้ปัญหา   ไม่เน้นขยายความสำเร็จ
- (ไม่) เคารพข้อคิดเห็นที่แตกต่าง   การมองต่างมุม
- (ไม่) ให้โอกาสทดลองวิธีทำงานที่ต่างไปจาก SOP (Standard of Practice) ที่ใช้อยู่
- (ไม่) มีรายชื่อ "ผู้เชี่ยวชาญ" เผยแพร่

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (1)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (2)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (3)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)