24 เมษายน 2549 (yah)

เรียน php ต่อ

        วันนี้เรียนเกี่ยวกับการติดต่อ Mysql ด้วย php ต่อจากเมื่อวานซึ่ง code ที่ใช้วันนี้คือ

$host="localhost";
$user="office4";
$pass="abc123";

$link=mysql_connect($host,$user,$pass);
            mysql_select_db("eoffice4",$link);
$result=mysql_query("select * from tb_4");
$t_record=mysql_num_rows($result);

for($i=0,$i<$t_record,$i++);
{echo mysql_result($result,$i,'ID');
echo"
";};
mysql_close($link);
?>


อธิบายคร่าวๆ

$host="localhost";
$user="office4";
$pass="abc123";

- ส่วนนี้เราจะใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้

  $link=mysql_connect($host,$user,$pass);
            mysql_select_db("eoffice4",$link);

- เราจะต้องทำการสร้างตัวแปรเพื่อจะใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ในที่นี้เราสร้างตัวแปรชื่อ link

  $result=mysql_query("select * from tb_4");

- ตัวแปร result จะเก็บค่า query ใน คำสั่ง Mysql ซึ่งเราจะต้องทำการเขียนคำสั่ง sql ลงไป

       **ดูรายละเอียดได้ที

 

    เราสามารถเพิ่มการแสดงผลโดย

1. insert  เช่น

    insert into tb_4(ID,Name,Lname) values('03','psu',''jung);

2. update เช่น

    update tb_4 set LName='new_value'  where   


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)