รูปข้างล่างนี้  เป็น FW : mail จากน้องบัน (bunny)   เป็นรูปที่ถูกใจมาก   ช่างตรงกับชีวิตจริงเสียนี่กระไร   วันจันทร์มาทำงานด้วยความสดชื่น (แสดงว่าเป็นพวก 30 up)    ทำไปเรื่อยๆ  พอถึงวันศุกร์  หมดแรง...จนไม่อยากไปไหน    มีเวลาพักผ่อนอีกสองวัน   พักได้เดี๋ยวเดียวก็ (จำเป็น) ต้องลุกขึ้นมาทำงานใหม่     วนไปวนมา...วนมาและวนไป
         ถ้าให้เลือกว่า  จันทร์ถึงศุกร์   ชอบวันไหน... คงเป็นวันจันทร์มั๊ง   เป็นวันที่ยังมี "แรง" และเป็นวันที่งานเยอะดี    พองานมากๆ   คนเราก็จะไม่มีเวลา  คิดมาก  พูดมาก  บ่นมาก   เหลือแต่  ทำมาก  อย่างเดียว.....
day in our life