เทวดา หรือ เทพเจ้ากา..

 สองวันนี้รู้สึกไม่สบายใจกับวิชาชีพ "แพทย์" ไม่แน่ใจว่าความเป็น "แพทย์ หรือ หมอใหญ่" เราควรจะใช้ เรียกเมื่อ

 ๑.บุคคลที่เรียนวิชาชีพที่ ถือว่าต้องมี IQ + EQ + vQ (MQ+SQ+TQ) (อ.หมอ วัลลภ คลิก)

ใส่เสื้อคลุมสีขาว สั้นบ้าง ยาวบ้าง และ มีประชาชนที่เจ็บป่วยมาพึ่งพา

 ๒.บุคคลที่เรียนวิชาชีพมา แต่ "ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต" มาทำหน้าที่อื่น ที่ไม่มีผู้ป่วยมาพึ่งพา เช่นใส่สูตร ผูกผ้าพันคอ ยืนอยู่ในบางที่ที่มีเกียรติสูงส่ง ชอบ เอ่ย "ท่านประธานที่เคารพ???"

 ๓.บุคคลที่เรียนวิชาชีพ แต่นิยมความรุนแรง โพกหัว โพกผ้า ใช้อวัยวะ บางอย่างไม่ถูกกาละเทศะ

 JJ ต้องกราบขออภัยสำหรับบางเรื่องที่เกิด ที่เมืองๆหนึ่ง ในประเทศแห่งหนึ่ง และ เรียนด้วยความเคารพว่า " แพทย์ และ หมอ ดีดี มีมากมาย หลาย หมื่นท่านครับ และ ขอให้กำลังใจท่านที่ปฏิบัติงานจริงและทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ บางท่านเสียสละทำงานในพื้นที่ที่ห่างไกล มีอันตราย แต่ยังมีความมั่นคงในวิชาชีพไม่ว่าจะมีสถานการณ์เช่นไร"

JJ