ไอคิวใหม่ (iQvQ) แบบ JJ

ท่านอาจารย์ JJ ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้เสนอทฤษฎี iQ+vQ ใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 13:37:49 ตามนาฬิกาของ Gotoknow...ทฤษฎีนี้อาจทำให้ทฤษฎีสมรรถนะเดิมเสื่อมความนิยมลง และเป็นทางออกใหม่ของสังคมได้

ท่านอาจารย์ JJ ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้เสนอทฤษฎี iQ+vQ ใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 13:37:49 ตามนาฬิกาของ Gotoknow

 • ทฤษฎีนี้อาจทำให้ทฤษฎีสมรรถนะเดิม (IQ+EQ) เสื่อมความนิยมลง และน่าจะเป็นทางออกใหม่ที่ดีกว่าของสังคมได้

JJ เมื่อ จ. 24 เม.ย. 13:37:49 2006 เขียนว่า:

 • นอกจาก IQ/EQ สังคมปัจจุบัน น่าจะเน้น

  1. MQ = Moral Q สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ

  2. SQ = Social Q สมรรถนะในการอยู่ร่วมในสังคม สันติสุข

  3. TQ = Team Q สมรรรถนะในการทำงาน สหสาขาวิชาชีพ

 • ผู้เขียนขออนุญาตรวมทฤษฎีสมรรถนะของท่านอาจารย์ JJ ออกเป็น

1). iQ
ส่วนนี้ (i = I = ช้าพเจ้า ฉัน กู...) เป็นส่วนสมรรถภาพกลางๆ ใช้ทำดีก็ได้ ทำร้ายก็ได้ ส่วนนี้อาจเรียกตามภาษาบาลีว่า "อพยากตะ (neutral)" ถ้าไม่มีคุณความดีกำกับ... IQ ของคนเราอาจทำร้ายสังคมได้ จึงต้องมีส่วนที่สองกำกับ

2). vQ
ส่วนนี้ (v = we = พวกเรา ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ โลก ธรรมชาติ...) เป็นส่วนมโนธรรม และทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น (จึงเป็นทักษะของเราหรือ "we") ส่วนนี้อาจเรียกตามภาษาบาลีว่า "โสภณธรรม หรือธรรมฝ่ายดี (goodness)"

 • vQ ประกอบด้วย MQ (moral quotient หรือสมรรถนะทางจริยธรรม จรรยาบรรณ) SQ (social Q) หรือสมรรถนะในการอยู่ร่วมในสังคม สันติสุข และ TQ (team Q) หรือสมรรถนะในการทำงานสหสาขาวิชาชีพ(ทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ได้)

ผู้เขียนเชื่อว่า ถ้าโลกเราเต็มไปด้วยคนที่มี iQ... โลกของเราอาจจะ "ร้อน" ขึ้น แก่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้น

 • ทว่า... ถ้าโลกเราเริ่มต้นใหม่ พัฒนาตนเอง พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มี iQ+vQ อย่างทฤษฎีสมรรถนะใหม่ของท่านอาจารย์ JJ (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ)แล้ว สังคมส่วนรวมคงจะก้าวไปได้ไกล มีความสุข และยั่งยืน...

ขอเรียนแนะนำ:                                                                              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (6)

JJ
IP: xxx.90.247.144
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ท่านอาจารย์หมอวัลลภ ที่ขยายผลให้

 JJ เป็นห่วงมากตอนนี้ คือ หมอ หรือ แพทย์ ชักไม่แน่ใจ เราควรเรียกเมื่อ

 ๑.ท่านนั้นใส่เสื้อกาวน์สีขาว และ มีคนไข้ให้รักษาด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หรือ

 ๒.คนที่ใส่เสื้อนอกผูกไทด์ พูดไปตามบทบาทของนัก..การ...? เรียก แต่ ท่านประธานที่เคารพ หรือ

 ๓.ใส่เสื้อยืด คาดหน้าผาก ตระโกน ด้วยวาจาภาษาส่อแสดง..ตัว..ตน...บางอย่าง

สงสาร "วิชาชีพ " vQ ตกต่ำครับ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.235
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณท่านอาจารย์ JJ...
 • ปัญหาของอาจารย์ขอทิ้งไว้ให้นักวิชาการ หรือนักจริยธรรมพิจารณาครับ...(ไม่บังอาจตีความ เพราะไม่ใช่คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ, กกต., หรือศาลปกครอง)
 • ความเห็นส่วนตัวของผมนั้น... ผมเรียกคนที่มีคุณความดี และมีคุณธรรมพอสมควรว่า "หมอ"
 • ตัวอย่าง เช่น ถ้าไปบริจาคเลือดจะไหว้คนเจาะเลือด โดยที่สุดแม้คนงาน(รพ.แห่งหนึ่งฝึกจนเก่ง เวลาเจาะจะแทงได้เลย ไม่ต้องควานหาเส้นเลือด)
 • คนที่ทำให้บุญของเราสำเร็จนับว่า มีพระคุณ อย่างนี้ผมไหว้ได้เลย และถือเป็นมงคล(เหตุให้ถึงความเจริญ)
 • ถ้าผมไปใช้บริการอะไรทางการแพทย์... ใครช่วยอะไรก็ไหว้ท่านในฐานะหมอ เช่น ไหว้ผู้ช่วยทันตกรรมที่ตรวจช่องปากให้ ไหว้คนเจาะเลือดเมื่อไปตรวจระดับไขมันในเลือด ฯลฯ  
สุวรรณา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบพระคุณท่านาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูง ในความรู้ ตัว Q ทั้งหลาย ตัวสำคัญ ที่ควรมีอยู่ในตัวบุคคลที่มีความเจริญอย่างเราๆ นะคะ
 • อยากเล่าให้ฟังนะคะ อาจารย์ท่านหนึง ขออนุญาตกล่าวถึงท่านด้วยความเคารพ ท่านอาจารย์ชาดา กลิ่นเจริญ ท่านมาขอความช่วยเหลือจากตัวผู้เขียน หรือบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านจะไหว้ขอบคุณ พวกเราทุกครั้ง จนเรารีบไหว้ท่านอย่างทันที แล้วบอกว่าอาจารย์คะ ไม่ต้องหรอกค่ะ เป็นงานของหนูอยู่แล้ว  ทั้งที่วัยของท่านล่วงไปถึง 60 ปีแล้ว ด้วย งานห้องสมุด คือหน้าที่ให้บริการอย่างไรจึงประทับใจต่อลูกค้าอยู่แล้ว ก็นับถืออาจารย์มากนะคะ
 • ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.235
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณา ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • เรื่อง "อ่อนน้อม" นี้... นอกจากจะได้บุญคือ เป็นศีล (อปจายนะ = อ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อม มีชาติวุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิ เป็นต้น)
 • พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูง ทว่า... คนส่วนใหญ่มักจะลืมบุญข้อนี้กัน
 • ถ้าเราเข้าไปใน มน. จะเห็นได้ชัดว่า คนที่ทำบุญข้อนี้มากน่าจะเป็นยาม (รปภ.) นับว่า ท่านเหล่านี้ทำเหตุที่จะเกิดในตระกูลสูงแล้ว
 • ถ้าเราคิดเป็น (โยนิโสมนสิการ = คิดโดยแยบคาย)... เราจะแสดงความอ่อนน้อมได้บ่อย
 • กรณีท่านอาจารย์ชาดา กลิ่นเจริญ เข้าใจว่า ท่านคงจะให้เกียรติบรรณารักษ์ในฐานะครู
 • นับว่า ท่านได้สร้างเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงไว้แล้ว... สาธุ สาธุ สาธุ
 • การบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนานั้น... คนที่เกิดในตระกูลต่ำบางครั้งทำบุญได้ยาก เช่น เป็นทาสจะไปบวช(หลังบัญญัติพระวินัยข้อนี้)ไม่ได้ ฯลฯ ล
 • ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมกัน... มุ่งมั่นพัฒนา iQvQ เพื่อทุกท่านจะได้ทำประโยชน์ส่วนรวมได้มากขึ้นต่อไปครับ
Handy
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 
   ไม่มีความเห็นครับ  มีแต่ความรู้สึกดีๆ และ ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่ของท่านด้วยใจ  ขีดเขียนสาระความรู้ ประสบการณ์ให้ได้อ่านกัน  เชื่อว่า "กัลยาณพันธมิตร" ของท่านจะเพิ่มพูนมากขึ้น  ผมคนหนึ่งล่ะ ขอสมัครเดินตามไปด้วย  แม้จะตามไม่ทันก็ภูมิใจที่ได้หันหน้าไปทางเดียวกับท่าน
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ Handy ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • Gotoknow เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันครับ...