เริ่มแรกได้รู้จักกับตำหนักนาจาซาไท้จื้อ  จากพี่เลี้ยงของซาวด์  คุณศิริวงศ์ คีรีศรี  ได้แนะนำให้รู้จักกับศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากพนัง  แล้วได้มาทำการย้ายเจ้าที่ให้กับที่บ้าน  หลังจากนั้นก็ได้รับแต่สิ่งที่ดี ๆ เรื่อย ๆ มา  จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  ต่อมาศาลเจ้าก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนในอำเภอปากพนัง  แล้วก็ได้คิดกันสร้างเป็นศาลเจ้านาจาซาไท้จื้ออำเภอปากพนัง  ตั้งอยู่ที่ 169/3 ถนนชายน้ำ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
          กิจกรรมที่ทางศาลเจ้าจัดขึ้น  ได้แก่
          การจัดให้มีการสวดมนต์ทุกวันเสาร์เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
          มีทางทิ้งกระจาด (แจกข้าวสารให้ทานคนยากจน) จะแจ้งให้ทราบเป็นปี ๆ ไป
          พิธีถือศีลกินเจและลุยไฟ  ในระหว่างเทศกาลกินเจ ของทุกปี
          ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
น้องซาวด์กับอาจารย์จี้กง
น้องซาวด์ (ดญ.อังศุธร โยธารักษ์) กับอาจารย์จี้กง
อาจารย์จี้กง
อาจารย์จี้กง
พิธีสวดมนต์ทุกเย็นวันเสาร์
พิธีสวดมนต์ทุกเย็นวันเสาร์
ทรงพระถังซัมจั๋ง
ทรงพระถังซัมจั๋ง
ทรงเจ้าแม่ทับทิม
ทรงเจ้าแม่ทับทิม