นบอ.รุ่น 2 (1)

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทรัพยากรมนุษย์

วันนี้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 2  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน  ใช้ระยะเวลา 3 วัน  เนื้อหาสาระสำคัญ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  การพัฒนาระบบราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในรุ่นนี้มีการปรับปรุงสาระสำคัญรายวิชา  เพิ่มเติมการประชุมกลุ่ม  และให้วิทยากรปรับเทคนิคการบรรยายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.90.247.144
เขียนเมื่อ 

ดีใจครับที่ท่าน CKO รังสรรค์ ตั้งใจ "พัฒนา ฅน อย่างต่อเนื่อง" สมัยหน้า น่าจับตามองครับ ต้องเจริญในหน้าที่การงานสูงขึ้นแน่ๆครับ

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
อย่าลืม ทำโครงการที่ 1 นะครับท่าน JJ  สู้ สู้