GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นบอ.รุ่น 2 (1)

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทรัพยากรมนุษย์

วันนี้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 2  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน  ใช้ระยะเวลา 3 วัน  เนื้อหาสาระสำคัญ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  การพัฒนาระบบราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในรุ่นนี้มีการปรับปรุงสาระสำคัญรายวิชา  เพิ่มเติมการประชุมกลุ่ม  และให้วิทยากรปรับเทคนิคการบรรยายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25289
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ดีใจครับที่ท่าน CKO รังสรรค์ ตั้งใจ "พัฒนา ฅน อย่างต่อเนื่อง" สมัยหน้า น่าจับตามองครับ ต้องเจริญในหน้าที่การงานสูงขึ้นแน่ๆครับ

อย่าลืม ทำโครงการที่ 1 นะครับท่าน JJ  สู้ สู้