จับภาพ UKM 6 (5) : วิทยากร AAR คนใหม่

         ในการประชุมวันที่ 8 เม.ย.49   ช่วงสุดท้าย 11.15 - 12.00 น. เป็นรายการ AAR   เขากำหนดให้ผมเป็นวิทยากร

         ตอน 08.30 น.   พอเริ่มการประชุมผมก็ไปกระซิบบอก รศ. ดร. ปิติ  ทฤษฎิคุณ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของ มอ. และกำลังจะไปเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง) ว่าของให้เตรียมตัว   ผมจะโอนหน้าที่นี้ให้   ดร. ปิติก็รีบไปเตรียม PowerPoint AAR อย่างทะมัดทแมง

         พอถึงรายการ AAR   รศ. ดร. นวลจิรา  ภัทรรังรอง  ผู้ดำเนินรายการก็เชิญผม (ตามที่เตี๊ยมกันไว้) ขึ้นเป็นวิทยากร AAR

         ผมลุกขึ้นไปบอกที่ประชุมว่า  ดร. นวลจิรา  ขอให้ผมเป็นวิทยากรทำ AAR   แต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็น "คุณเอื้อ" เพื่อจะแสดงวิธีเป็น "คุณเอื้อ" ให้ดู   "คุณเอื้อ" จะต้องสร้างคนโดยการ empower คนที่มีความสามารถให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานโดยการปฏิบัติ   โดย "คุณเอื้อ" ได้พิจารณาแล้วว่าผู้นั้นสามารถทำงานนั้นได้   ดังนั้นในวันนี้ผมจะไม่เป็นวิทยากร AAR เอง   แต่จะ empower ท่านที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นวิทยากร AAR ได้ดี   ที่จริงในห้องนี้มีคนที่จะเป็นวิทยากรได้ดีหลายคน   แต่ผมขอเลือกคนเดียวคือ รศ. ดร. ปิติ  ทฤษฎิคุณ   ซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปจะเป็นวิทยากร AAR ได้ดีกว่าผม

         แล้วก็เชิญ ดร. ปิติ ขึ้นมาดำเนินการอย่างราบรื่นจนจบใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น

         A star is born!

               

รศ. ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ กำลังเริ่มเป็นวิทยากร AAR 

อ. กรกมล รามบุตร รอง ผอ. สำนักหอสมุด มช. กำลังทำ AAR 

จับภาพ UKM 6 (1)  จับภาพ UKM 6 (2)  จับภาพ UKM 6 (3)   จับภาพ UKM 6 (4)

วิจารณ์  พานิช
 8 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)