KM มข. สู้ สู้

  Contact

  การจัดการความรู้ กระบวนทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร  
หลังกลับจาก มอ. ได้รับข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ KM ในหลากหลายมุมมอง  วันนี้ท่าน JJ จึงเชิญคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินงาน  และทีมผู้สนใจเข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรื่อง การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  บรรยากาศเป็นไปด้วยดีหลายท่านได้เสนอเทคนิค และวิธีการขับเคลื่อน  ตลอดจนการวางโครงการไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ได้อย่างไร  สรุปว่าจะเริ่มต้นที่คณะผู้บริหารอีกครั้ง  และขยายผลลงสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและกระตุ้นกลุ่มใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย  การขับเคลื่อนเป้าหมายแรก มุ่งเน้นที่การวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์  กับงานบริหารที่ต้องการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้แก่  การเงิน  การคลัง และพัสดุ  ตลอดจนการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนให้เป็นแนวทางเดียวกันและพูดจาภาษาเดียวกัน  ที่สำคัญคือ  ต้องปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรในระยะต่อไป  สาระสำคัญในวันนี้น่าสนใจมาก  หลายท่านมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลัง  สรุปของสรุป คือ KM มข. สู้ สู้!!

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post ID: 25293, Created: , Updated, 2012-02-11 14:47:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 8, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (8)

JJ
IP: xxx.90.247.144
Written At 
ได้แรงเสริมจากท่านCKO รังสรรค์ ทีมต้อง "สู้ สุด แรง ข้าวเหนียว ครับท่าน" 
ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
Written At 
ยินดีร่วมสู้ด้วยคน หลายคนมีความมุ่งมั่นดีมากเลย คราวนี้ KM มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวไกลแน่เลยค่ะ
รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
Written At 
รวมกันไม่ติดไม่ใช่ข้าวเหนียวครับ  สู้ สู้
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
Written At 

อาจารย์รังสรรค์คะ

เพื่อให้ขนาดของ Google map เล็กลงนะคะ จะได้ไม่ล้ำเข้ามาในเนื้อหาของบันทึกให้ลดขนาดลง เป็น 200 x 200 นะคะ

var frappr_mapheight = 200;
var frappr_mapwidth = 200;

และ mapzoom ตั้งค่าไว้ที่ 15 คะ

var frappr_mapzoom = 15;

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
Written At 
ขอบคุณดร.จันทวรรณ  มากครับ
ออต
IP: xxx.12.97.120
Written At 
  • ในฐานะศิษย์เก่าที่นี่ก็อยากเห็นมหาวิทยาลัยของเราก้าวไกลไปด้วยวิทยาการ การจัดการความรู้นะครับ
  • อยากให้บล็อคลงไปที่นักศึกษาด้วยเห็นว่ามีประโยชน์มากทั้ง ลปรร และการเรียนการสอน
  • ประชาสัมพันธ์ในแต่ละคณะ หรือ หน่วยงานควรเนิ่มต้นง่าย ๆที่บล็อคนะครับ
  • บทความใหม่เรื่อง องค์รวม ตามได้ที่ชุมชน อีสานศึกษานะครับ
รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
Written At 
คุณออตครับ  ขอบคุณข้อเสนอแนะ จะให้ท่าน JJ ไปขยายผลต่อไป  ทราบว่าท่าน JJ เริ่มไปทดลองบ้างแล้ว แต่จะทำให้ต่อเนื่องต่อไป
ออต
IP: xxx.12.97.120
Written At 

ขอบคุณครับ KMมข.สู้สู้

  • ท่าน JJ ก็สู้ ๆ นะครับ