การทำวิจัยโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนทำให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้ทำวิจัยเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องของประสบการณ์งานวิจัย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารโครงการวิจัยแม้จะยังทำได้ไม่ดีนักแต่ก็ได้ทดลองทำแล้ว

ในการบริหารคนก็ยังจัดการได้ไม่ดี เพราะไม่อยากบังคับใครให้มาทำ บอกแล้วจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไร เราก็ทำไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้

การบริหารงานก็ยังไม่เป็นไปตามแผนเพราะจะมีรายการแทรกจากบุคคลที่มีความสำคัญต่อชีวิตและหน้าที่การงานมาแทรกเสมอ

การบริหารเงินยังไม่เป็นระเบียบ นักในเรื่องของการทำใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จต่างๆ

การลงพื้นที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เดือนละ 6 - 8 คร้ง บางเดือน 4 บางเดือน 5 บางเดือน 3 เป็นอะไรที่ยังไม่สม่ำเสมอ

ยังมีอีกหลายงานที่ทำได้แต่ยังไม่ดีนัก

วันนี้มีเท่านี้แหละค่ะ พรุ่งนี้องขับรถไปสระแก้วแต่เช้า ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวจะหลับใน