เราไม่รู้ว่าใครจุดไฟใต้                  

ไม่รู้ใครก่อการร้ายใครวางแผน

ไม่รู้ใครแก่งแย่งแบ่งดินแดน                

ไม่รู้ใครโกรธแค้นกันกับใคร

ไม่รู้ว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลัง              

ไม่รู้ว่ามีใบสั่งมาจากไหน

ไม่รู้ใครจะถูกพบศพต่อไป                     

ไม่รู้ว่าฝีมือใครเราไม่รู้