การใช้ ICT ในการสอนทักษะการคิด

การใช้ ICT ในการสอนทักษะการคิดเพื่อให้ผู้เรียนคิดได้ คิดเป็น คิดถูกต้อง คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดถูกตามทำนองคลองธรรม คิดอย่างเชื่อมดยง คิดนอกกรอบ และคิดล้ำอนาคต

การใช้ ICT ในการสอนทักษะการคิดเพื่อให้ผู้เรียนคิดได้ คิดเป็น คิดถูกต้อง คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดถูกตามทำนองคลองธรรม คิดอย่างเชื่อมดยง คิดนอกกรอบ และคิดล้ำอนาคต โดยใช้คอมพิเตอร์เป็นสื่อจึงน่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องและเป็นแนวคิดใหม่ โดยประสานเข้ากับเทคนิควิธีการสอนต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะความคิดในระดับสูงได้ อาทิ

  • การแก้ปัญหา ซอฟต์แวร์โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนอย่างแท้จริง เช่น ความคิดเชิงตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล การรู้จำแบบแผน และวิธีการคิด ซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะช่วยแบ่งแยกความคิดของสิ่งที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในแต่ละส่วนของปัญหา ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์โปรแกรมบทเรียน CAI ชื่อว่า The Factory Deluxe ใช้หลักการคิดแบบมีเหตุผลและหาวิธีการแก้ปัญหา และ The King's Rule ใช้เพื่อคิดแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมแผ่นตารางทำการเพื่อการคิดคำนวณ หรือ โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการสร้างฐานข้อมูล และสามารถใช้การสนทนาสดและติดประกาศในเว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันได้
  • การค้นพบ ใช้เว็บบราวเซอร์เพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆ และคิดอย่างกลั่นกรองในการเลิกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการ
  • การจำลองและการอภิปราย ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคิดวิเคราะห์ เช่น Sim City ซึ่งเป็นเกมส์การสร้างเมืองจำลองโดยผู้เล่นต้องคิดอย่างมีเหตุผลว่าจะต่อเติมเมืองเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การอภิปรายในชั้นเรียนได้
  • สถานการณ์จำลอง  ใช้ซอฟต์แวร์เกมเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดเพื่อคิดแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในแต่ละสถานการณ์นั้น เกมส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากได้แก่ Where in the Wrld is Carman Sandiego? โดยผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็นนักสืบโดยใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เข้าช่วยในการสืบหาตามจับผู้ร้ายที่หนีไปรอบโลก ผู้เรียนอาจใช้วิการเรียนรู้ร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตเพื่อร่วมมือกันคิดวิเคราะห์ตามหาร่องรอยของผู้ร้ายที่หนีไป
  • การนำเสนอ โดยใช้ซอฟต์แวร์การนำเสนอ เช่น PowerPoint หรือซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย เช่น Authorware, Tollbook ผู้เรียนสามารถใช้การคิดอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อนำเสนอเนื้อหาและสามารถคิดอย่างเชื่อมโยงในลักษณะสื่อหลายมิติได้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องคิดเพื่อนำเสนอในลักษณะข้อความเรียงกันตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สามารถมีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากตอนหนึ่งไปยังตอนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มพูนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคิดออกแบบการเสนอเนื้อหาที่ไม่เป็นเพียงข้อความแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เป็นข้อมูลประกอบด้วย นอกเหนือจากการนำเสนอภายในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถนำเสนอในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศนั้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technology & Communicationความเห็น (1)

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

 

การใช้ ICT ในการสอนทักษะการคิดเพื่อให้ผู้เรียนคิดได้ คิดเป็น คิดถูกต้อง คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดถูกตามทำนองคลองธรรม คิดอย่างเชื่อมโยง คิดนอกกรอบ และคิดล้ำอนาคต โดยใช้คอมพิเตอร์เป็นสื่อ

 

สิ่งนี้ ทาง Edtech KKU เรียกว่า Cognitive Technology นะคะ

ไม่ทราบว่า คุณวิชิต จะคิดอย่างไร