ไออุ่น
นางสาว ศันสนีย์ บุญส่ง

อสม. ดูงาน ตอนที่ 1


ทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางรูป ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ และน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

                                               

                                                 

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 49 ดิฉันและคณะทำงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยาบาล ได้พา อสม. ไปศึกษาดูงานกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ไปกันทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน คือ ที่แรก สถานีอนามัยบ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง ที่ต่อมา ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านปลายสาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนที่สุดท้าย คือ สถานีอนามัยบ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่แต่ละแห่งก็มีจุดเด่น ที่แตกต่างกัน วันนี้ขอนำเสนอที่แรกที่ไปดูก่อนนะคะ ที่นี่เขาเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งหัวหน้าสถานีอนามัย หรือที่เรารู้จักกันในนามพี่ตุ๊กตานั้น ได้นำเสนอถึงกลยุทธ์การดำเนินงานในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ 6 กลยุทธ์ ด้วยกัน คือ   

                                                     

          1. การสร้างการมีส่วนร่วม (participation strategy) โดยการ
          - ระดมศักยภาพและการมีส่วนร่วม ให้มีการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ
          - สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานอย่างจริงจัง
         2. การสื่อสารสารธารณ (communication strategy)
          - ประสานความร่วมมือ ให้ร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ และเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆ 
         -  การสื่อสารสองทาง มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รับทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
         - จัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สนใจ และความกล้า เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
        3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และการมีสำนึกสาธารณะ (strengthening and creation public mind strategy)
         -  การสร้างจิตสำนึกและความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
         -  สร้างความรับผิดชอบ และความไว้วางใจต่อกัน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน
         -  ให้แรงจูงใจ/ผลตอบแทน (รางวัล)
         4. การจัดบริการ (service strategy)
         -  การดำเนินการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
         -  เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เช่น การทำ OD การดูงาน
         5. การใช้มาตรการทางสังคม (social measure strategy)
         -  ยึดพระราชกระแส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพิ่มหลักในการดำเนินงาน
         -  กฎ กติกา ขาด 3 ครั้ง ไม่ลา ไม่รู้ ต้องออกจากการเป็น อสม.
         -  การประนีประนอม
         6. การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ (knowledge and learning strategy)
         -  ดำเนินการบนฐานความรู้ และการเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
         -  สร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         -  ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้
         -  การสมัครเข้าเรียนต่อด้านสาธารณสุข
         -  สร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ด้วยกัน เช่น การดูงาน สรุปผล/วิเคราะห์ แล้วถ่ายทอด ให้เพื่อนๆ ในวันประชุม อสม.
         -   การสอนเพื่อน อสม./อสม.ใหม่ สร้างคนเก่ง 1 คน ขยายผล
          ทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางรูป ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ และน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจท่านใด ที่มีวิธีการใดๆ ในการทำงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จก็ร่วม ลปรร. กันได้ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 25120เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2006 15:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
     เข้ามาอ่านครับ จะรออ่านตอนต่อไป
     อสม.จาก รพ.เขาชัยสน ได้ ลปรร.กับ อสม.ที่สุราษฎร์ธานี บ้างไหม หากเป็นไปได้ลองให้เขาเล่าบ้าง (ตามแนวคำถาม AAR) ว่าได้อะไร อย่างไร พี่มองว่าจะเป็นประโยชน์กับ "ชุมชน คน อสม." ของ จว.พัทลุง ต่อไปนะครับ ดีไหมๆ (ยิ้ม)
ค่ะ เท่าที่สังเกตจากปฏิกิริยาของ อสม. ที่ ร่วมดูงานด้วยกัน รู้สึกว่า เขาเริ่มเกิดความตื่นตัว และรู้สึกตื่นเต้น ที่ อสม.ของ จ.สุราษฎร์ สามารถตรวจน้ำตาลในเลือดได้ และอยากทำเป็นบ้าง และที่เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังค่ะ

รับรู้..เหมือนเรื่อง"เล่า"

ที่เติบโต...ขึ้น

อ่านแล้วมองเห็นการเล่าเรื่อง

(สงสัยได้ครูดี...แซวๆๆคะ)

จะพาอสม.ไปศึกษาดูงาน จะพาไปที่ไหนดีครับ (ขออยู่ในภาคใต้) มีรายละเอียดการฝึกอบรม แต่ละวันไหมครับ ช่วยส่งมาให้หน่อยครับ กำหนดการ 3 วัน 2 คืน กลุ่มเป้าหาย 50 คน รวมเจ้าหน้าที่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี