ใกล้สอบแล้ว   แล้วนักเรียนรัตนบัณฑิตทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือมากจะได้คะแนนเก็บดีๆๆๆๆ