โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ Urinary tract infection [UTI]

 

หมายถึงเกิดการอักเสบของระบบขับปัสสาวะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ท่อปัสสาวะจนถึงไต

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโรคบริเวณท่อปัสสาวะ

ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก พบว่าผู้หญิงจะเป็นมากกว่า

ผู้ชาย 8-10 เท่า ประมาณว่าคุณผู้หญิง 1 ใน 5 คนเป็นเคยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

และฉันก็กำลังเป็นหนึ่งในนั้น สำหรับอาการนั้นผู้ป่วยที่มีท่อปัสสาวะอักเสบ Urethritis จะมี

อาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะจะสุดแล้วจะปวด บางรายมีคราบหนองติดกางเกง

ผู้ป่วยที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการ ปวดหน่วงๆท้องน้อย ปัสสาวะออกครั้งละน้อยๆปวด

มากเมื่อปัสสาวะจะสุด บางรายมีเลือดออก ส่วนผู้ป่วยที่มีกรวยไตอักเสบ pyelonephritis  จะมี

อาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แต่จะมีไข้ ปวด  เอว ปัสสาวะขุ่น สำหรับฉันนั้นคงเป็นแค่

ปวดหน่วงๆท้องน้อยและปัสสาวะแสบขัด มีไข้เล็กน้อย ยังดีที่ตัดสินใจไปหาหมอเร็ว ไม่เช่นนั้นคง

เป็นมากกว่านี้ แล้ว ส่วนสาเหตุที่ฉันเป็นคือ อั้นปัสสาวะนานและบ่อยจนทำให้ปัสสาวะคั่งค้างใน

ทางเดินปัสสาวะนานเกินไป จนทำให้ติดเชื้อ อีกสาเหตุหนึ่งคือ ดื่มน้ำน้อย หากใครที่มีพฤติกรรม

ดังกล่าวไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีโอกาสเป็นได้ การรักษา คือพบแพทย์ เมื่อวินิจฉัยแน่ชัดว่าเป็น

ทางเดินปัสสาวะอักเสบ แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะมารับประทานประมาณ 3-5 วัน หากมีอาการปวด

ร่วมด้วยก็จะให้ยาแก้ปวดมากิน ที่สำคัญยาปฏิชีวนะต้องกินต่อเนื่องจนหมด ไม่เช่นนั้นเชื้อโรคจะ

ดื้อยาได้

วิธีป้องกัน การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบซ้ำดื่มน้ำให้มากเข้าไว้ ห้ามอั้นปัสสาวะ ให้เช็ดก้นจาก

หน้าไปหลัง ให้ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศก่อนที่จะมีกิจกรรมทางเพศ งดใช้ spray และการ

สวนล้างช่องคลอด ควรอาบน้ำจากฝากบัว การคลิบอวัยวะเพศจะช่วยลดการติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไม่สามารถติดต่อจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมไม่มากก็น้อยนะคะ