47070424 สรุปการเรียนเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2549

สู้ๆๆสู้ตาย เทอมสุดท้ายแว้ววว

สวัสดีค่ะเมื่อวันที่  18 -19 มีนาคม  2549  ที่ผ่านมาได้เรียนกับ  ดร.รุจโรจน์  ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากพอสมควร   พอที่จะสรุปได้ดังนี้

การเรียนการสอนโดยนำเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์มาใช้สามารถช่วยเหลือให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้มากขึ้น การเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งคือ CAI หรือ Computer Assisted Instruction นั้นมีลักษณะการใช้งานหลายรูปแบบ ได้แก่ เพื่อสอนแทนผู้สอนทั้งในและนอกชั้นเรียน , เพื่อการศึกษาทางไกลโดยผ่านสื่อโทรคมนาคม , สามารถใช้กับเนื้อหาที่ยุงยากซับซ้อนได้ , ใช้ในการอบรมพนักงานใหม่ , ใช้เพื่อคงมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอน  การฝึกอบรมให้เหมือนกันในทุกแห่ง , ใช้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้สอนลง แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอน 

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีลักษณะการนำเสนอเป็นตอน ตอนสั้นๆที่เรียกว่ารายการควบคุมการทำงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น มีส่วนที่เป็นการทบทวนหรือแบบฝึกปฏิบัติแบบทดสอบ

สำหรับการสร้าง  CAI  นั้น  อาจารย์ได้แนะนำในการสร้าง   CAI  โดยใช้โปรแกรม  Authoware    ในการสร้างและมาใช้ในการนำเสนอซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Authoware   ดูจะธรรมดาและไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่   ทั้งนี้รูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทั้งเพื่อการสอน ประเภทการฝึกหัด ประเภทสถานการณ์จำลอง , ประเภทเกมการสอน , ประเภทการค้นพบ , ประเภทเพื่อการทดสอบ   วัตถุประสงค์เพื่อการสอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียนมีการแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อยมีคำถามในตอนท้าย ถ้าตอบถูกและผ่านก็จะเรียนหน่วยถัดไปโปรแกรมประเภท Tutorial นี้มีผู้สร้างเป็นจำนวนมากเป็นการนำเสนอโปรแกรมแบบสาขาสามารถสร้างเพื่อสอนได้ทุกวิชา  ดังนั้นลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีลักษณะการนำเสนอเป็นตอน ตอนสั้นๆที่เรียกว่ารายการควบคุมการทำงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น มีส่วนที่เป็นการทบทวนหรือแบบฝึกปฏิบัติแบบทดสอบ   จึงจำเป็นต้องนำโปรแกรมอื่นมาช่วยสร้างสีสันและเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น  อาจารย์จึงได้แนะนำโปรแกม  Flash  มาใช้ในการวาดการ์ตูนซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้  กระพริบตาได้  ขยับแขน  ขา  ได้  ซึ่งทำให้ตัวการ์ตูนน่าสนใจมากขึ้น    นอกจากนี้อาจารย์ยังแนะนำโปรแกรม  Adobe  Photoshop  ในการสร้างปุ่มให้น่าสนใจโดยให้เพื่อในห้องได้ออกมาแนะนำและอธิบายให้เพื่อนๆในห้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยพี่โก้   นอกจากนี้ยังเรียนในเรื่องการบันทึกเสียง   การอัดเสียงแล้วสามารถนำไปใช้ได้    ที่สำคัญอาจารย์ให้ทุกคนในห้องสมัครใช้บล็อก  ที่  www.gotoknow .org     ท่าทางใช้งานยากกว่าการส่ง  Mail  อีกแต่ก็ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆๆที่ส่งงานได้อีกรูปแบบหนึ่ง    .......ขอบคุณค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุริยาพร สุภานสร :V1ความเห็น (1)

คนที่รู้จัก
IP: xxx.42.72.61
เขียนเมื่อ 

ยินดีในความสำเร็จย้อนหลังด้วยนะ

จากคนที่หวังดีเสมอ