สรุปผลการเรียน

สู้ๆๆเพื่อวันแห่งความสำเร็จของเรา
วันเสาร์ 18 มีนาคม 2549
- ศึกษาโปรแกรม Macromedia Flash MX 
ด้านการออกแบบการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวและการใส่ลูกเล่นในการให้การ์ตูนเกิดความน่าสนใจ
- ศึกษาโปรแกรม Adobe Photoshop (นายเกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว นักศึกษา)
ด้านการออกแบบปุ่ม ในโปรแกรมเป็นวิธีที่ง่ายและใช่เทคนิคออกแบบได้สวยตามความต้องการของผู้ออกแบบ
โดยใช้ประกอบกับโปรแกรม Macromedia Flash MX
-อาจารย์ยังให้ไปใช้งานในบล็อกของ www.gotonnow.org อาจารย์รุจโรจน์ได้สอนการใช้งานและประโยชน์ของบล็อกนี้ได้ตรงที่ว่ามาสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในบลอกได้มาก ขอบคุณอาจารย์มากคะ
 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2549
- ศึกษาโปรแกรม Sound Forge 6.0 ในการตัดต่อเสียงประกอบการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่ม
- ศึกษาโปรแกรม Macromedia Authorware ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนีย์ พยอมชื่น : V1ความเห็น (0)