10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (9.สร้างกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บสิ่งที่ได้เรียนรู้)

องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะมีวิธีเก็บเกี่ยวความรู้ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ด้วยการเสริมแรงทั้งในด้านบวกและด้านลบ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะมีวิธีเก็บเกี่ยวความรู้ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ด้วยการเสริมแรงทั้งในด้านบวกและด้านลบ ตัวอย่างเช่น Mckinsey & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกนั้น มีวิธีในการเก็บรวบรวมความรู้ ดังนี้

  • จัดให้มีผู้อำนวยการในการบริหารความรู้ เพื่อเป็นผู้ประสานงานในการสร้างสรรค์และรวบรวมความรู้
  • ให้มองว่าการถ่ายโอนความรู้เป็นหน้าที่รับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกคน
  • ทำให้การพัฒนาความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลการทำงานของบุคลากร
  • พนักงานจะต้องส่งสรุปรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากโครงการที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อย 2 หน้ากระดาษ มิฉะนั้น พวกเขาจะถูกหักคะแนนสำหรับรางวัลที่จะได้รับจากการร่วมเรียนรู้
  • ทุกๆ 3 เดือน ผู้จัดการโครงการแต่ละคนจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เพิ่มเข้าไปในระบบ Practice Information System ของบริษัท
  • มีการปรับข้อมูลในระบบข้อมูลออนไลน์ที่ชื่อว่า Practice Development network ให้ทันสมัยทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันระบบนี้มีข้อมูลกว่า 6,000 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี Knowledge Resource Directory ซึ่งเป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองของบริท ที่สามารถบอกได้ว่าบุคคลใดมีความรู้ในด้านใดบ้าง
  • ในทุกๆ 31 พื้นที่ปฏิบัติงานของ Mckinsey จะมีรายชื่อสมาชิก ผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารสำคัญของเขตพื้นที่นั้นเก็บไว้
  • ในทุกๆ 31 พื้นที่ปฏิบัติงาน จะมีการตีพิมพ์จุลสารสัปดาห์ละ 2-3 ฉบับ เพื่อนำเสนอความคิดและข้อมูลใหม่ๆ ที่พวกเขาต้องการให้พนักงานในพื้นที่อื่นๆ ได้รับทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (1)

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ จะลองเอาไปปรับใช้ในการทำงานค่ะ