เราได้อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.  สามารถเรียนรู้การใช้ Autoware เบื้องต้นได้
2.  สามารถใช้โปรแกรม Flash  ได้
3.  ได้ทราบขั้นตอนการจัดทำ cai ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนความเห็น (0)